Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Biologins historia : en överblick / Erik Nordenskjöld. Nordenskiöld, Erik 3024 Björck & Börjesson 1921 Digital version available
Caroli Linnaei Adonis Stenbrohultensis / utgiven av Felix Bryk. Linné, Carl von 3810 Björck & Börjesson 1920 Digital version available
Biologins historia : en överblick / Erik Nordenskjöld. Nordenskiöld, Erik 178 Björck & Börjesson 1921 Digital version available
Caroli Linnaei Adonis Stenbrohultensis / utgiven av Felix Bryk. Linné, Carl von 247 Björck & Börjesson 1920 Digital version available
Carl Linnæus : "botanisternas furste" / af Johan Erikson. Erikson, Johan. 2883 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Carl von Linné / Oscar Levertin ; inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar. 4378 Bokförlaget PAN/Norstedts 1968 Digital version available
Flora lapponica, exhibens plantas per Lapponiam crescentes. Linné, Carl von 4054 Bokförlaget Rediviva 1977 Digital version available
Caroli Linnæi Systema naturæ : sive regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera & species. Linné, Carl von 3927 Bokgillet 1960 Digital version available
Vägen till Linné / av Birger Strandell. Strandell, Birger 4401 Bokvännerna 1974 Digital version available
I Skåne med Linné : en resa tvåhundra år senare / av Alf Henrikson och Birger Lundquist. Henrikson, Alf. 3899 Bonnier 1949 Digital version available
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Samlade skrifter / 12. delen, Carl von Linné, Johan Wellander. af Oscar Levertin. Levertin, Oscar. 4381 Bonnier 1925 Digital version available
Carl von Linné : af Oscar Levertin. Levertin, Oscar 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Ur Lapplandsresan ; Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné. Linné, Carl von 4337 Bonnier 1980 Digital version available
Carl von Linné : geniets kamp för klarhet / Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4383 Bonniers 1964 Digital version available
Nemesis divina / utg. av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von 4299 Bonniers 1968 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 : afgifven af C. Otto G.Wibom, Lidö. Wibom, C. Otto G. 3545 Bröderna Lagerström 1917 Digital version available
Natuurlyke historie, of, Uitvoerige beschryving der dieren, planten, en mineraalen : volgens het samenstel van den Heer Linnæus ; met naauwkeurige afbeeldingen / [Martin Houttuyn]. Houttuyn, Martinus. 73 By F. Houttuyn ... 1761-1785 Digital version available
Het XIX Classe van de Genera plantarum van de Heer Carolus Linnæus, Syngenesia genaamt : opgeheldert en vermeerdert : mitsgaders een berigt van een Nieuw-Botanisch Stuk, aangaande het leeren kennen der Planten kort na hunne Geboorte af Uitspruiting uyt hun Zaad : als meede de Beschryring en Afbeelding van een zeldzame en zonderlinge Zee-Plant / door David Meese. Meese, David. 303 By H. A. de Chalmot 1761 Digital version available
Linneansk linje. Hagberg, Knut 4370 Bökforlaget Aldus. Bonniers 1963 Digital version available