Union Catalogue

All records for The Royal Library (1270 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Flora lapponica, exhibens plantas per Lapponiam crescentes. Linné, Carl von 4054 Bokförlaget Rediviva 1977 Digital version available
Caroli Linnæi Systema naturæ : sive regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera & species. Linné, Carl von 3927 Bokgillet 1960 Digital version available
Vägen till Linné / av Birger Strandell. Strandell, Birger 4401 Bokvännerna 1974 Digital version available
I Skåne med Linné : en resa tvåhundra år senare / av Alf Henrikson och Birger Lundquist. Henrikson, Alf. 3899 Bonnier 1949 Digital version available
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Samlade skrifter / 12. delen, Carl von Linné, Johan Wellander. af Oscar Levertin. Levertin, Oscar. 4381 Bonnier 1925 Digital version available
Carl von Linné : af Oscar Levertin. Levertin, Oscar 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Ur Lapplandsresan ; Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné. Linné, Carl von 4337 Bonnier 1980 Digital version available
Carl von Linné : geniets kamp för klarhet / Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4383 Bonniers 1964 Digital version available
Nemesis divina / utg. av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von 4299 Bonniers 1968 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 : afgifven af C. Otto G.Wibom, Lidö. Wibom, C. Otto G. 3545 Bröderna Lagerström 1917 Digital version available
Natuurlyke historie, of, Uitvoerige beschryving der dieren, planten, en mineraalen : volgens het samenstel van den Heer Linnæus ; met naauwkeurige afbeeldingen / [Martin Houttuyn]. Houttuyn, Martinus. 73 By F. Houttuyn ... 1761-1785 Digital version available
Het XIX Classe van de Genera plantarum van de Heer Carolus Linnæus, Syngenesia genaamt : opgeheldert en vermeerdert : mitsgaders een berigt van een Nieuw-Botanisch Stuk, aangaande het leeren kennen der Planten kort na hunne Geboorte af Uitspruiting uyt hun Zaad : als meede de Beschryring en Afbeelding van een zeldzame en zonderlinge Zee-Plant / door David Meese. Meese, David. 303 By H. A. de Chalmot 1761 Digital version available
Linneansk linje. Hagberg, Knut 4370 Bökforlaget Aldus. Bonniers 1963 Digital version available
Linnæa : svenskt poetiskt album. Linné, Carl von 3759 C. H. Fahlstedts förlag 1875 Digital version available
Flore médicale / décrite par F. P. Chaumeton, peinte par E. P. et par P. J. F. Turpin. Chaumeton, Francoise Pierre 816 C. L. F. Panckoucke 1814-1820 Digital version available
Sketches towards a Hortus botanicus Americanus; or coloured plates (with a catalogue and concise and familiar descriptions of many species) of new and valuable plants of the West Indies and North and South America : also of several others, natives of Africa and the east Indies: arranged after the Linnæan system with a concise and comprehensive glossary of terms, prefixed, and a gereral index / by W. J. Titford. Titford, William Jowett. 798b C. Stower 1811 Digital version available
Blomster-almanack / Carl von Linné ; illustrerad av Kaj Beckman ; redigerad av Gunhild Adelswärd. Linné, Carl von 4057 C. Topelius 1977 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt. Linné, Carl von 211 C. W. K. Gleerup 1874 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 1271b C. W. K. Gleerup ;Otto Harrassowitz 1928 Digital version available