Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 faksimiledition efter 1747 års originalupplaga utgivare: John Kroon Linné Carl von 1707-1778 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741 Linné Carl von 1707-1778 3938 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1957 Digital version available
Carl von Linné's forbindelse med Norge af Ove Dahl (udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-årsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907)(udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907) Dahl Ove f. 1862 2931a A/S Adresseavisens Bogtrykkeri 1907 Digital version available
Linné och Uppsala glimtar från en tid av kamp och framgångar Bertil Gullander Gullander Bertil 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Linné, Darwin, Mendel trenne biografiska skisser av Nils Heribert Nilsson Heribert-Nilsson Nils 1883-1955 3111 Abert Bonnier 1930 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken af Ewald Ährling Ährling Ewald 1707-1778 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Gottfried Benedikt Schmiedleins ... Einleitung in die nähere Kenntnis der Insectenlehre nach dem Linnéischen System zum Gebrauch angehender Sammler Schmiedlein Gottfried Benedikt 1707-1778 146c Adam Friedrich Böhme 1786 Digital version available
Karl Linnej sbornik statej [red. koll.: A. A. Scerbakova (otv. red.) ... [et al.] Scerbakova Antonina Alekseevna Linné Carl von... 4357 Akademija Nauk 1958 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné andra avdelningen utländska brefväxlingen med understöd af Svenska staten utgifna af Upsala universitet Linné Carl von 1707-1778 2489 Akademiska Bokhandeln i kommission 1916-1943 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg Linné Carl von 1707-1778 3553 Akademiska BokhandelnR. Friedländer & Sohn 1913 Digital version available
Skrifter med anledning af Linnéfesten den 23 och 24 maj Linné Carl von 1707-1778 2933a Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken Professoren i Anatomi Medicine Doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete af Th. M. Fries Fries Theodor Magnus 1832-1913 236 Akademiska Boktryckeriet E. Berling 1899 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 utgifven af M. B. Swederus Swederus Magnus Bernhard 1840-1911 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Om naturens lif inbjudningsskrift til den fest med hvilken kongl. Universitetet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död af universitets rektor [i.e.: C. Y. Sahlin] Sahlin Carl Yngve 2781 Akademist Boktryckeriet Ed. Berling 1878 Digital version available
Linnéporträtt vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse å universitetets vägnar af Tycho Tullberg Tullberg Tycho 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Blomsterkonungen på Hammarby liten svensk komedia i tre akter Björck Amalia 3033 Albert Bonnier 1922 Digital version available
Carl von Linné Några kapitel ur ett oafslutadt arbete Levertin Oscar 1068 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten Första bandet i urval och med noter utgifnaaf Ewald Ährling Linnés Carl von 1707-1778 2484 Albert Bonniers Förlag 1879 Digital version available
Carl von Linné Några kapitel ur ett oafslutadt arbete Levertin Oscar 2861 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [edited by C. Forsstrand] Linné Carl von 1707-1778 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available