Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 ett bidrag till den svenska naturforskningens historia af M. B. Swederus Swederus Magnus Bernhard 1840-1911 2761 Falu boktr.-AB:s förl. 1877 Digital version available
Linné i Dalarna Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 4303 Forum 1980 Digital version available
Linné i Lappland utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m en antologi sammanställd av Bertil Gullander Gullander Bertil 1915-1999 3935 Forum 1969 Digital version available
Svensk flora Flora Svecica redaktion Gunnar Broberg ... [et al.] utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet Linné Carl von 1707-1778 Broberg... 4455 Forum 1986 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 af J. G. Agardh Agardh Jacob Georg 1813-1901 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 af J. G. Agardh Agardh Jacob Georg 1813-1901 873 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 af J. G. Agardh Agardh Jacob Georg 1813-1901 868 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl Linnaeus and enlightened science in Spain Spain and Sweden: Encounters throughout History project managers: Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales translation from spanish: David Langlois Linné Carl von 1707-1778 4583 Fundación Berndt Wistedt 1998 Digital version available
En ¤allmän svensk naturstudie- och planteringsdag på blomsterkonungens födelsedag av E. J. Lindberg Lindberg E. J. 2988 Förf 1915 Digital version available
La ¤phytographie ou l'art de décrire les végétaux considérés sous différents points de vue par Alph. de Candolle Candolle Alphonse Louis Pierre Pyramus de 1806-1893 2792 G. Masson 1880 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas med utförlig kommentar redaktör: Arvid Hj. UgglaSvenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet Linné Carl von 1707-1778 3931 Geber 1953 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus Uplandicus 1730 manuscriptum auctoris quod in Bibliotheca Degeeriana Leufstadiensi adservatur arte photolithographica expressum Linné Carl von 1707-1778 238 Generalstabens Litografiska anstalt 1907 Digital version available
Caroli Linnaei Catalogus plantarum rariorum Scaniae, item Catalogus plantarum rariorum Smolandiae 1728 manuscriptum auctoris quod in Bibliotheca Degeeriana Leufstadiensi adservatur arte photolithographica expressum [ed. Carolus de Geer] Linné Carl von 1707-1778 230 Generalstabens litografiska anstalt 1907 Digital version available
I naturens riken text: Inga Borgbild: Fibben Hald Borg Inga 4362 Gidlunds 1979 Digital version available
I naturens riken text: Inga Borgbild: Fibben Hald Borg Inga 4361 Gidlunds 1979 Digital version available
Linné om Skaparen av Tage Almer Almer Tage 3890 Gleerup (1968) Digital version available
Linnéstudier minnesteckningar och botaniskt kulturhistoriska uppsatser av Otto Gertz Gertz Otto 4366 Gleerup 1935 Digital version available
Carl Linnæi ... Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741 med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer Linné Carl von 1707-1778 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Reise nach dem nordlichen America, welche auf Befehl der königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften und auf allgemeine Kosten von Peter Kalm ... ist verrichtet worden Kalm Pehr 2586c Gottfried Kiesewetter 1754 Digital version available
Carl Linnæus ein grosses Leben aus dem Barock Knut Hagberg Hagberg Knut 1900-1975 4368 Goverts 1940 Digital version available