Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné : Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar. 2861 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa : förrättad 1741 / [edited by C. Forsstrand]. Linné, Carl von 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available
Carl von Linné / i urval av Björn Julén. Julén, Björn. Linné, Carl von 4196 Aldus Bonnier 1962 Digital version available
Linnæi väg till vetenskaplig klarhet : En studie / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4382 Allhem 1960 Digital version available
Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala (Herbationes Upsaliensis) : akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1753 / översatt från latinet av C. A. Brolén. Brolén, C. A. Linné, Carl von 1768 Almquist & Wiksell 1921 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog / af Hj. Sjögren. Sjögren, Hj. 1033 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available
Peter Artedi : a bicentenary memoir / written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnberg ; translated by W. E. Harlock. Lönnberg, Einar 3567 Almqvist & Wiksell 1905 Digital version available
Linné : Lefnadsteckning / af Th. M. Fries ; Personregister utarbetad av Hans Krook. Fries, Theodor Magnus 4535 Almqvist & Wiksell 1956 Digital version available
Inbjudning till teologie doktors promotionen I Uppsala domkyrka den 24 maj 1907 / utfärdad af promotor J. A. Ekman. Ekman, J. A. Enander, S. J. Linné, Carl von 2933/1.2 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 3120k Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 Maj 1907 / utfärdad af promotor Tycho Tullberg ... Lönnberg, Einar. Tullberg, Tycho Linné, Carl von 2933/2.5 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Caroli Linnæi Vulcanus docimasticus, Fahlun 1734 : efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London / utgivet av G.A. Granström. Linné, Carl von 1013 Almqvist & Wiksell 1925 Digital version available
Promotionsformulär använt av Carolus Linnæus vid medicine doktorspromotion den 31 oktober 1754 / [red. Arvid Hj. Uggla]. Uggla, Arvid Hjalmar Linné, Carl von 4426 Almqvist & Wiksell 1941 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala / redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla. Wallin, Sigurd. Uggla, Arvid Hjalmar Linné, Carl von 4860 Almqvist & Wiksell 1963 Digital version available
Valda avhandlingar / 1-50. av Carl von Linné ; i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet ; översatt från latinet av C.A. Brolén. Linné, Carl von Linné Carl von. 1331 Almqvist & Wiksell 1921-1966 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 4406 Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Arvet från Newton och Linné : vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider : Statens historiska Museum, april-augusti 1962 = The heritage from Newton and Linnæus, scientific links between England and Sweden in bygone times / utställning arrangerad av/exhibition arranged by The Royal Society ... [et al.]. Linné, Carl von Newton, Isaac. 4530 Almqvist & Wiksell 1962 Digital version available
Linnés Hammarby / av Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3006 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Vita Caroli Linnæi : Carl von Linné's självbiografier / utgivna av Elis Malmeström och Arvid Hj. Uggla. Malmeström, Elis. Uggla, Arvid Hj. Linné, Carl von 4384 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available