Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet Linné Carl von 1707-1778 1036 1740 Digital version available
Beskrifning på et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen Ingifne af ammiral Ankarcrona ock beskrefne af Carol. Linnæus Linné Carl von 1707-1778 387 1742 Digital version available
Naturvetenskapliga kåserier av Bengt Lidforss Lidforss Bengt 1868-1913 2953 1908 Digital version available
Svenska ört-slagen eller Kort afhandling, om sättet at efter botaniske grunder urskilja svenska växterna, til classer, ordningar och slägter af S. L. [i. e. Samuel Liljeblad] Liljeblad Samuel 1761-1815 746aa 1791 Digital version available
Linnaeus commemorated 1707 - May 23rd - 1957addresses delivered at the Academic Session on the 23rd of May, 1957, in the Ridderzaal of the Town Hall, Haarlem Linné Carl von 1707-1778 3120bbc 1957 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne Linné Carl von 1707-1778 1136 1741 Digital version available
Disquisitio De prolepsi plantarum, quam, suffrag. experient. ... Carolo a Linné ... publico examini submittit Johannes Jacobus Ferber ... Linné Carl von 1707-1778 2245 1763 Digital version available
Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae auctore C. A. R. Cæsaraugustano [i.e. Ignacio Jordan d'Asso y del Rio] Asso y del Rio Ignacio Jordan de 1742-1804 1318 1779 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling beskifvit af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 1023 1759 Digital version available
Tidningar utgifne i Upsala Sidrén Jonas Linné Carl von... 2589a 1776 Digital version available
Herr Carl Linnæi Tankar, om nyttiga växters planterande på de Lappska Fjällen Linné Carl von 1707-1778 533 1754 Digital version available
Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsäze von Franz von Paula Schrank Schrank Franz von Paula 1707-1778 152a 1796 Digital version available
Pandora Insectorum sub præsodio ... Caroli Linnæi subjicit Ericus Ol. Rydbeck Linné Carl von 1707-1778 2008 1758 Digital version available
Dissertatio medico-botanica, sistens Specifica Canadensium, quae ... Præside ... Carolo Linnaeo ... publico examini submittit Johannes von Coelln ... Linné Carl von 1707-1778 1921 1756 Digital version available
Ad memoriam primi sui præsidis ejusdemque e conditoribus suis unius Caroli Linnæi opus illud quo primum Systema Naturæ per tria regna dispositæ explicavit Regia Academia Scientiarum Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit Linné Carl von 1707-1778 43 1907 Digital version available
Francisci Tavares ... Medicamentorum sylloge, propriae pharmacologiae exempla sistens Tavares Francisco 975a 1788 Digital version available
[Linnæus] [A-M] [Særtryk af Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift] Linné Carl von 1707-1778 4042 1918-1982 Digital version available
Icones Insectorum rariorum, cum nominibus eorum trivialibus locisque e C. Linnæi syst. Nat. Allegatis sectio I-II Caroli Clerck Clerck Carl Alexander 1710-1765 71 1759-1764 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum af J.G.H. Kinberg Kinberg Johan Gustaf Hjalmar 2746a 1872 Digital version available
Rön, om orsaken till fallande soten i Skåne ock Wernshärad af Carl Linnæus, prof. botan. Linné Carl von 1707-1778 935 1742 Digital version available