Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Recensio Orthopterorum : revue critique des Orthoptères décrits par Linné, de Geer et Thunberg / par C. Stål. Stål, Carl. 1248 P. A. Nordstedt 1873-1875 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 190a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnæus in his work Museum Ludovicæ Ulricæ / by Sven Lovén. Lovén, Sven. 1099 P. A. Norstedt 1887 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 187a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Blomster-Konungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; ill. af Carl Larsson. Sätherberg, Herman 2789 P. A. Norstedt 1879 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 183 P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 197a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Linnés skånska resa / med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Linné, Carl von 212 P. A. Norstedt & Söner 1920 Digital version available
Lars Salvius : minnesteckning / [av herr Schück]. Schück, Henrik 3100 P. A. Norstedt & Söner 1929 Digital version available
Äreminne öfver arkiaterna Carl von Linné : skrift, som vunnit dubbla stora priset i akademien 1821 / af Herr Carl Agardh ... Agardh, Carl Adolph 2668 P. A. Norstedt & Söner 1826 Digital version available
Fyra skrifter / illustrerade av Harald Sallberg ; [red. af Arvid Hj. Uggla] ; Nordiska bibliofilsällskapet. Linné, Carl von 3925 P. A. Norstedt & Söner 1939 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10 Januari 1878 / af P.H. Malmsten. Malmsten, Per Henrik. 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Vandringar i naturens och kulturens riken. Bryk, Felix 2522a P. A. Norstedt & Söner 1924 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling : förteckning / upprättad af Ewald Ährling och tryckt på Kongl. Vetenskapsakademiens bekostnad. Ährling, Ewald 2485 P. A. Norstedt & söner 1885 Digital version available
Skildringar ur Svenska mäns ungdomslif samt Skolhistorier / [utgiven av Per Gustaf Berg]. Berg, Per Gustaf Linné, Carl von 2750 P. G. Berg 1873 Digital version available
Studies in Linnaean method and nomenclature / John Lewis Heller. Heller, John Lewis 3898 P. Lang cop. 1983. Digital version available
Den första biografien öfver Linné : curriculum vitae Caroli Linnaei / af Johannes Brovallius ; för första gången utg. på svenska språket af Johan Bergman. Brovallius, Johannes. Bergman, Johan. 2576 P.A. Norstedt & Söners förlag 1920 Digital version available
Egenhändiga Anteckningar af Carl Linnæus om sig sjelf med Anmärkningar och Tillägg / [af Adam Afzelius]. Linné, Carl von 2660 Palmblad & C. 1823 Digital version available
Carl von Linné : urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4195 Piccolo 1965 Digital version available
Elements of Natural History / by Thomas Martyn. Martyn, Thomas 99a Printed by J. Archdeacon Printer to the University; For Benjamin White ... London 1775 Digital version available