Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné i urval av Björn Julén Julén Björn Linné Carl von... 4196 Aldus Bonnier 1962 Digital version available
Linnæi väg till vetenskaplig klarhet En studie av Elis Malmeström Malmeström Elis 1895-1977 4382 Allhem 1960 Digital version available
Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala (Herbationes Upsaliensis) akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1753 översatt från latinet av C. A. Brolén Brolén C. A. Linné Carl von... 1768 Almquist & Wiksell 1921 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog af Hj. Sjögren Sjögren Hj 1033 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available
Peter Artedi a bicentenary memoir written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnbergtranslated by W. E. Harlock Lönnberg Einar 1865-1942 3567 Almqvist & Wiksell 1905 Digital version available
Linné Lefnadsteckning af Th. M. FriesPersonregister utarbetad av Hans Krook Fries Theodor Magnus 1832-1913 4535 Almqvist & Wiksell 1956 Digital version available
Inbjudning till teologie doktors promotionen I Uppsala domkyrka den 24 maj 1907 utfärdad af promotor J. A. Ekman Ekman J. A. Enander S. J.... 2933/1.2 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket utgifna af Carl Benedicks Linné Carl von 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula, fredagen den 31 maj 1957 Berg Fredrik Rietz G. Einar du... 934a Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala dess tillkomst och utveckling Nils Sundquist Sundquist Nils Wallin Sigurd... 3120k Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 Maj 1907 utfärdad af promotor Tycho Tullberg ... Lönnberg Einar Tullberg Tycho... 2933/2.5 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Caroli Linnæi Vulcanus docimasticus, Fahlun 1734 efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London utgivet av G.A. Granström Linné Carl von 1707-1778 1013 Almqvist & Wiksell 1925 Digital version available
Promotionsformulär använt av Carolus Linnæus vid medicine doktorspromotion den 31 oktober 1754 [red. Arvid Hj. Uggla] Uggla Arvid Hjalmar 1883-1964 Linné... 4426 Almqvist & Wiksell 1941 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla Wallin Sigurd Uggla Arvid Hjalmar... 4860 Almqvist & Wiksell 1963 Digital version available
Valda avhandlingar 1-50 av Carl von Linnéi översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapetöversatt från latinet av C.A. Brolén Linné Carl von 1707-1778 Linné Carl von 1331 Almqvist & Wiksell 1921-1966 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala dess tillkomst och utveckling Nils Sundquist Sundquist Nils Wallin Sigurd... 4406 Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Arvet från Newton och Linné The ¤heritage from Newton and Linnæus, scientific links between England and Sweden in bygone times vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tiderStatens historiska Museum, april-augusti 1962 utställning arrangerad av/exhibition arranged by The Royal Society ... [et al.] Linné Carl von 1707-1778 Newton... 4530 Almqvist & Wiksell 1962 Digital version available
Linnés Hammarby av Tycho Tullberg Tullberg Tycho 1842-1920 3006 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Vita Caroli Linnæi Carl von Linné's självbiografier utgivna av Elis Malmeström och Arvid Hj. Uggla Malmeström Elis Uggla Arvid Hj.... 4384 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Caroli Linnæi ... Methodus avium Sveticarum utgifven af Einar Lönnberg Linné Carl von 1707-1778 1102 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available