Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné's betydelse såsom naturforskare och läkare skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse Aurivillius Chr Hjelt Otto E. A.... 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Hypothesis nova de febrium intermittentium causa Linnés doktorsavhandling i svensk översättning med inledning och kommentar av Gustaf Drake Linné Carl von 1707-1778 1336a Almqvist & Wiksell 1933 Digital version available
Ett ¤linnéanskt rarissimum den ursprungliga upplagan av Linnæi Wästgöta-resa Bryk Felix 1882-1957 4468 Almqvist & Wiksell 1947 Digital version available
Anmärkningar rörande Linnés entomologiska "praelectiones privatissimae" hållna på Hammarby 1770 av Chr. Aurivillius Aurivillius Chr 3561 Almqvist & Wiksell 1922 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes avium 1757 inledning och kommentar av Einar Lönnberg svensk översättning av C.A. Brolén Linné Carl von 1707-1778 Lönnberg... 4043 Almqvist & Wiksell 1935 Digital version available
Linné som myrforskare summary: Linnæus as a paludologist av G. Einar du Rietz Durietz Du Rietz G. Einar 1707-1778 4259 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Lachesis and Nemesis Four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnæus by K. Rob. V. Wikman Wikman K. Rob. V. 3916 Almqvist & Wiksell 1970 Digital version available
Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i paleontologi Carl Johan Josef Ernst Wiman och professorn i dogmatik och moralteologi Nils Johan Göransson tillträda sina embeten Af Henrik Schück Med denna Inbjudningsskrift följer: Johann Beckmanns Schwedische Reise. Häft 1 Beckmann Johann 1739-1811 2554 Almqvist & Wiksell 1911 Digital version available
Carl von Linné en minnesteckning af C. A. M. Lindman Lindman Carl Axel Magnus 1856-1928 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Örtabok 1725 utgiven av Svenska Läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj Linné Carl von 1707-1778 4456 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linnéporträtt supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907)Förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskov Beskow Ingegerd Tullberg Linné Carl von... 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéska Institutets skrifter Första häftet Hulth Johan Markus 1865-1928 Linné... 2867a Almqvist & Wiksell Boktryckeri 1906 Digital version available
Homo sapiens L. studier i Carl von Linné's naturuppfattning och människolära Gunnar Broberg Broberg Gunnar 1942- 3891 Almqvist & Wiksell i distr. 1975 Digital version available
Linnaeus progress and prospects in Linnaean research[based on lectures held at the London-Uppsala-Stockholm symposium 1978 Research on Linnaeus - progress and prospects] ed. by Gunnar Broberg Broberg Gunnar 1942- Linné... 4202 Almqvist & Wiksell internationalHunt inst. for botanical documentation 1980 Digital version available
Tre tal Carl von Linnéutg. av Arvid Hj. Uggla Linné Carl von 1707-1778 4198 Almqvist & Wiksell/Gebers 1954 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Linné Carl von 1707-1778 2109 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Linné Carl von 1707-1778 197 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Linné Carl von 1707-1778 2352 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Linné Carl von 1707-1778 2028 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Linné Carl von 1707-1778 1089 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available