Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
C. Linnæi ... Anmärkning öfwer de diuren, som sägas komma neder utur skyarna i Norrige. Linné, Carl von 1113 1743 Digital version available
Prolepsis plantarum, quam ... Præside ... Carolo Linnaeo ... / publico examini submittit Hinricus Ullmark ... Linné, Carl von 2141 1760 Digital version available
Codex Botanicus Linnaeanus / edited by John Edmondson. Richter, Hermann Eberhard Friedrich 4126 A. R. G. Gantner Verlag 2003 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 : faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 : faksimiledition efter 1747 års originalupplaga / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741. Linné, Carl von 3938 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1957 Digital version available
Carl von Linné's forbindelse med Norge / af Ove Dahl ; (udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907). Dahl, Ove 2931a A/S Adresseavisens Bogtrykkeri 1907 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Linné, Darwin, Mendel : trenne biografiska skisser / av Nils Heribert Nilsson. Heribert-Nilsson, Nils 3111 Abert Bonnier 1930 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Gottfried Benedikt Schmiedleins ... Einleitung in die nähere Kenntnis der Insectenlehre nach dem Linnéischen System zum Gebrauch angehender Sammler. Schmiedlein, Gottfried Benedikt 146c Adam Friedrich Böhme 1786 Digital version available
Karl Linnej : sbornik statej / [red. koll.: A. A. Ščerbakova (otv. red.) ... [et al.]. Ščerbakova, Antonina Alekseevna. Linné, Carl von 4357 Akademija Nauk 1958 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket / med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. Linné, Carl von 3553 Akademiska Bokhandeln ;R. Friedländer & Sohn 1913 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné : andra avdelningen utländska brefväxlingen / med understöd af Svenska staten utgifna af Upsala universitet. Linné, Carl von 2489 Akademiska Bokhandeln i kommission 1916-1943 Digital version available
Skrifter med anledning af Linnéfesten den 23 och 24 maj. Linné, Carl von 2933a Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar : inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken Professoren i Anatomi Medicine Doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus 236 Akademiska Boktryckeriet E. Berling 1899 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen : åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 / utgifven af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Om naturens lif : inbjudningsskrift til den fest med hvilken kongl. Universitetet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitets rektor [i.e.: C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve. 2781 Akademist Boktryckeriet Ed. Berling 1878 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse / å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Blomsterkonungen på Hammarby : liten svensk komedia i tre akter. Björck, Amalia. 3033 Albert Bonnier 1922 Digital version available