Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnæi ... Methodus avium Sveticarum / utgifven af Einar Lönnberg. Linné, Carl von 1102 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné's betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar / utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Aurivillius, Chr. Hjelt, Otto E. A. Lindman, C. A. M. Lönnberg, Einar.... 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Hypothesis nova de febrium intermittentium causa : Linnés doktorsavhandling i svensk översättning / med inledning och kommentar av Gustaf Drake. Linné, Carl von 1336a Almqvist & Wiksell 1933 Digital version available
Ett linnéanskt rarissimum : den ursprungliga upplagan av Linnæi Wästgöta-resa. Bryk, Felix 4468 Almqvist & Wiksell 1947 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes avium 1757 / svensk översättning av C.A. Brolén : inledning och kommentar av Einar Lönnberg. Linné, Carl von Lönnberg, Einar. Brolén, C. A. 4043 Almqvist & Wiksell 1935 Digital version available
Linné som myrforskare : summary: Linnæus as a paludologist / av G. Einar du Rietz. Du Rietz , G. Einar 4259 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Lachesis and Nemesis : Four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnæus / by K. Rob. V. Wikman. Wikman, K. Rob. V. 3916 Almqvist & Wiksell 1970 Digital version available
Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i paleontologi Carl Johan Josef Ernst Wiman och professorn i dogmatik och moralteologi Nils Johan Göransson tillträda sina embeten / Af Henrik Schück ; Med denna Inbjudningsskrift följer: Johann Beckmanns Schwedische Reise. Häft 1. Beckmann, Johann 2554 Almqvist & Wiksell 1911 Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Örtabok 1725 / utgiven av Svenska Läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Linné, Carl von 4456 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linnéporträtt : supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) : Förteckning / sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskov. Beskow, Ingegerd Tullberg. Linné, Carl von 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéska Institutets skrifter. Första häftet, Med fullständigad text och inledning. Hulth, Johan Markus Linné, Carl von 2867a Almqvist & Wiksell Boktryckeri 1906 Digital version available
Homo sapiens L. : studier i Carl von Linné's naturuppfattning och människolära / Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar 3891 Almqvist & Wiksell i distr. 1975 Digital version available
Linnaeus : progress and prospects in Linnaean research : [based on lectures held at the London-Uppsala-Stockholm symposium 1978 Research on Linnaeus - progress and prospects] / ed. by Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar Linné, Carl von 4202 Almqvist & Wiksell international ;Hunt inst. for botanical documentation 1980 ; Digital version available
Tre tal / Carl von Linné ; utg. av Arvid Hj. Uggla. Linné, Carl von 4198 Almqvist & Wiksell/Gebers 1954 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 2109 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 197 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 2352 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 2028 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 1089 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available