Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnaei Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar af Th. M. Fries. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 236 Akademiska Bokhandeln 1899 Digital version available
Linné : lefnadsteckning / af Th. M. Fries. FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 2840 Fahlcrantz 1903 Digital version available
Skrifter af Carl von Linne utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 28 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905(-13) Digital version available
[Beskrivningar av 50 medaljer slagna till Carl von Linnés ära]. HYCKERT, Bror Edvard. 3393 Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Soner 1906 Digital version available
Linné and the love for nature. PUTNAM, Edward K. (Edward Kirby) (1868-1939). 2916 1907 Digital version available
Linne och vaxtodlingen af M[agnus] B[ernhard] Swederus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 620a Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen / utgifven af M. B. Swederus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3551 Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1259 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Några ord om Linné och hans betydelse för den botaniska vetenskapen / af Veit Brecher Wittrock. WITTROCK, Veit Brecher, 1839-1914. 892 Marcus 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 888 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 996 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Ad memoriam primi sui praesidis ejusdemque e conditioribus suis unius Caroli Linnaei opus illud pro primum Systema Naturae per tria regna dispositae explicavit Regia Academia Scientiarum Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit. LINNAEUS, Carl 43 s.n 1907 Digital version available
Linnaea borealis L. species polymorpha et polychroma = Linnaea borealis L. en mångformig art / af Veit Brecher Wittrock. WITTROCK, Veit Brecher, 1839-1914. 292 Isaac Marcus' Boktr.-Aktiebolag 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1029 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnes dietetik. Pa grundvalen af dels hans eget originalutkast till forelasningar: Lachesis naturalis quae tradit dietam naturalem. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 987 Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Caroli Linnaei Adonis Uplandicus Manuscriptum auctoris, quod in Bibliotheca Degeeriana Leufstadiensi adservatur arte photolithographica expressum. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 241 Generalstabens Litografiska Anstalt 1907 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnées födelse : å Universitetets vägnar / af Tycho Tullberg. TULLBERG, Tycho, 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Catalogus Plantarum Rariorum Scaniae. Item Catalogus Plantarum Rariorum Smolandiae. 1728. Manuscriptum auctoris, quod in Bibliotheca Degeeriana Leufstadiensi adservatur, arte photolithographica expressum. LINNAEUS, Carl 230 Generalstabens Litografiska Anstalt 1907 Digital version available
Kväde och tal vid K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets, Göteborgs Högskolas och Göteborgs Läkaresällskaps gemensamma fest till Linnés minne den 23 Maj 1907. BÅÅTH, A. U. (Albert Ulrik), 1853-1912. 2891 Wettergren & Kerber 1907 Digital version available