Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (968 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Ipsa Linnaei conchylia. The shells of Linnaeus, determined from his manuscripts and collections ... Also, an exact reprint of the Vermes testacea of the ''Systema Naturae'' and ''Mantissa''. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 112 Williams and Norgate 1855 Digital version available
Report [... of a Committee ... appointed ... ''to examine the Books, Manuscripts and Collections, forming the Library and Museum of Linnaeus ...''] presented to the Council, May 6, 1856. BELL, Thomas, 1792-1880. 4624 [Printer] Taylor and Francis 1856 Digital version available
A life of Linnaeus / by Miss Brightwell, of Norwich. BRIGHTWELL, C. L. (Cecilia Lucy), 1811-1875. 2722 John van Voorst 1858 Digital version available
Lettres inedites de Linne [1737-65] a [Francois] Boissier de la Croix de Sauvages ... LINNAEUS, Carl 2480 A. Veirun 1860 Digital version available
In Memoriam Caroli a Linne. [15 photographic plates illustrating the home of Linnaeus, portraits, &c., in portfolio. Compiled by Miss E. Schenson with descriptions of the plates by E.M. Fries]. SCHENSON, Emma. 2733 s.n 1864 Digital version available
Osservazioni sull' erbario di Linneo. VISIANI DE, Roberto. 3478 G. Pellas 1870 Digital version available
Studier i den Linneanska nomenclaturen och synonymiken. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 37a A. Bohlin. 1872 Digital version available
Caroli Linnaei opera hactenus inedita. Flora Dalekarlica. Ad verba Linnaei, propria manu scripta, accuratissime expressam curavit et commentationibus adjectis edidit Edwaldus Ahrling. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 249 Typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 994 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2757 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878. AGARDH, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling 10 Januari 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra. 2767 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 1027 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller : ett bidrag till Linnés hundraåriga minne. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2768a Finska Litteratur-Sallskapets tryckeri 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus eene eeuw na diens verscheiden, in felix meritis, op den 10den Januari 1878, uitgesproken door Dr. C.A.J.A. Oudemans. OUDEMANS, C A J A. 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 2754 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 1065 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Nagra af de i Sverige befintliga Linneanska handskrifterna kritiskt skarskadade. Akademisk afhandling som med samtycke af Vidberomda Philosophiska Facultetens i Upsala ... [23] Jan 1878. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2a Fr. Berling 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 194 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens Sammankomst den 10 Januari 1878. MALMSTEN, Pehr Henrik, 1811-1883. 2778 P.A. Norstedt 1878 Digital version available