Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnaeus's Flora Anglica. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1809a West, Newman & Co. 1909 Digital version available
The type of Exocoetus exiliens (L. Gmel.). GÜNTHER, Albert C. L. G. (Albert Carl Ludwig Gotthilf), 1830-1914. 4623 s.n 1909 Digital version available
Carl von Linné as a geologist. NATHORST, A. G. (Alfred Gabriel), 1850-1921. 4527 Government Printing Office 1909 Digital version available
Carl von Linné als Geolog / von A. G. Nathorst. NATHORST, A. G. (Alfred Gabriel), 1850-1921. 1032 G. Fischer 1909 Digital version available
[History of the portrait of Carl von Linné painted by Alexander Roslin, with some further remarks on the Lapland drum in the Hoffman portrait]. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 3335 Linnean Society of London 1911 Digital version available
Linnes forsta utkast till species plantarum. Nagra anteckningar. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 497 s.n 1912 Digital version available
Carolus Linnaeus / by Edward Lee Greene ; with an introduction by Barton Warren Evermann. GREENE, Edward Lee, 1843-1915. 2942 Christopher Sower Company 1912 Digital version available
Index to the Linnean Herbarium with indication of the types of species marked by Carl von Linné. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3491/3 Linnean Society of London. 1912 Digital version available
Linnaeus' ''Flora Anglica.''. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1810 s.n 1912 Digital version available
Catalogue of the Linnean specimens of amphibia, insecta, and testacea, noted by Carl von Linné / transcribed and codified by Benjamin Daydon Jackson. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 3491/4 Linnean Society of London 1913 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket [1748, 1751-1752] med understöd af Svenska staten för Uppsala Universitet / utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3553 A.-B. Akad. Bokhandeln; R. Friedl�nder & Sohn 1913 Digital version available
En allmän svensk naturstudie- och planteringsdag : på blomsterkonungens födelsedag. LINDBERG, E. J. 2988 F�rfattarens F�rlag 1915 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne ... Utgifna och med Upplysande noter forsedda af Th.M. Fries och J.M. Hulth. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2489 A.-B. Akademiska Bokhandeln, & R.Friedlander & Sohn 1917 & 1922. Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker : based on materials collected and arranged by Lady Hooker / by Leonard Huxley. HUXLEY, Leonard, 1860-1933. 3004a John Murray 1918 Digital version available
Carl von Linné : hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av ... Carl Forsstrand. RIBBING, Elsa, 1875-1935. 2995 J. A. Lindblads F�rlag 1918 Digital version available
Hortus Linnaeanus : an enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Upsala during the Linnean period. JUEL, H. O. (Hans Oscar), 1863-1931. 428 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1919 Digital version available
Linnes Skanska resa med anmarkningar utgiven av Joran Sahlgren. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 212 P A Norstedt & Soners 1920 Digital version available
Valda avhandlingar av Carl von Linne i oversattning utgivna av Svenska Linne-Sallskapet [Nos. 1-63]. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1331 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag 1921 Digital version available
Linnétradgarden 1920. SVEDELIUS, Nils, 1873-1960. 4620 Almqvist & Wiksells 1921 Digital version available
Notes on a catalogue of the Linnean Herbarium. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3491/6 Printed for the Linnean Society by Taylor & Francis 1922 Digital version available