Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (967 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskap-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Karl Linnei, 1707-1778 / E. G. Bobrov. BOBROV, E. G. (Evgenii Grigor'evich), 1902-1983. 4354 Izdatel'stvo ''Nauka'' 1970 Digital version available
Linnés sprak och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius, Sixten Belfrage, Sigurd Fries och Jöran Sahlgren ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. ABENIUS, Margit, 1899-. 3896 Bokf�rlaget Prisma 1971 Digital version available
Reason and experience : the representation of natural order in the work of Carl von Linné / by James L. Larson. LARSON, James L. 3910 University of California Press 1971 Digital version available
Classical poetry in the Systema Naturae of Linnaeus. HELLER, John Lewis, 1906-1988. 3901 s.n 1971 Digital version available
L'equilibre de la nature. I Oratio de telluris habitabilis incremento (1744); Oeconomia naturae (1749); Politia naturae (1760). II Curiositas naturalis (1748); Cui bono (1752). LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4561 Librairie Philosophique J. Vrin 1972 Digital version available
Linnéminnena i Uppsala och på Hammarby / Vägvisare av Rutger Sernander och Arvid H. Uggla. SERNANDER, Rutger, 1866-1944. 4575 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1972 Digital version available
Synopsis methodica Stirpium Britannicarum editio tertia 1724 ; Carl Linnaeus Flora anglica 1754 & 1759 / facsimiles with an introduction by William T. Stearn. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4061 Ray Society 1973 Digital version available
Pehr Osbeck's collections and Linnaeus's Species Plantarum (1753) / Carlo Hansen and Anne Fox Maule. HANSEN, Carlo. 4608 Linnean Society of London 1973 Digital version available
Linnaean Symposium and opening of the Strandell Room, 1-3 June, 1973 : Hunt Botanical Library of the Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania. 3908 The University? 1973 Digital version available
Magnol's Botanicum Monspeliense and Linnaeus's Flora Monspeliensis. MAGNOL, Pierre, 1638-1715. 4915 s.n 1973 Digital version available
Linnaeus on Diopsis. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4657 James Shillito? 1973 Digital version available
A Linnaean keepsake : issued to commemorate the opening of the Strandell Collection of Linnaeana at the Hunt Botanical Library, Carnegie-Mellon University. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 2577 Hunt Botanical Library 1973 Digital version available
A Linnaean keepsake : issued to commemorate the opening of the Strandell Collection of Linnaeana at the Hunt Botanical Library, Carnegie-Mellon University. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3902 Hunt Botanical Library 1973 Digital version available
Paradoxum insectum" : Linnaeus on Diopsis (Insecta : Diptera) / James F. Shillito. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4577 The Linnean Society of London 1974 Digital version available
Den Adolphsonska Linnégåvan. ROS, Wilhelm. 4649 Sm�lands Museum 1974 Digital version available
Carl von Linné : Barndom, hem, skola : kulturhistorisk skildring. WALLERSTRÖM, Ingrid. 4405 Zindermans 1974 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt. Med tillhörige figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3941 Wahlstr�m & Widstrand 1975 Digital version available
Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära. BROBERG, Gunnar, 1942-. 3891 Almqvist & Wiksell 1975 Digital version available
Caroli Linnaei Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 : Sumptibus Regiae Societatis Literarae et Scientiarum ad historiam naturalem Laponiae dilucidandam instructum quoad lapides, terras, aquas, herbas, arbores, gramina, muscos, quadrupedia, aves, pisces et insecta imo hominum morbos, salutes, diaetam, mores, vivendique rationem, avreste den 12 Maji, kom igen den 10 Oktober, Uppsala / [Redigerad av Magnud von Platen och Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz]. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3934 Wahlstr�m & Widstrand 1975 Digital version available