Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné som predikant : föredrag vid Svenska Linné-Sällskapets sammankomst den 12 november 1821. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3044 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1922 Digital version available
Linnés botaniska trädgård och dess återställande : föredrag i trädgården den 9 Juni 1922. FÖRBERG, Elof, 1851-1923. 4413 1922? Digital version available
Linnaeus (afterwards Carl von Linné) : the story of his life, adapted from the Swedish of Theodor Magnus Fries, Emeritus Professor of Botany in the University of Uppsala, and brought down to the present time in the light of recent research / by Benjamin Daydon Jackson. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 2846 H. F. & G. Witherby 1923 Digital version available
Chronologic list of the dissertations of Charles Linnaeus 1743 to 1776. With reference to the libraries in the United States containing original editions of these dissertations. SWINGLE, Walter T. 2460a United States Department of Agriculture 1923 Digital version available
Ett Linnébibliotek några reflexioner och anteckningar / av Jöran Sahlgren ; Förteckning över till Linnésamlingen hörande böcker, som ej äro upptagna i J.M. Hulths Bibliographia Linnaeana / uppgjord av Elof Förberg. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3710 s.n 1923 Digital version available
Die schwedische Linnéliteratur seit 1907. BRYK, Felix, 1882-1957. 3704 Im eigenen Verlage 1923 Digital version available
Linnés bildspråk : några anteckningar / av Jöran Sahlgren. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 38 Carl Bloms Boktryckeri 1924 Digital version available
Studenten Carolus Linnaeus' bibliotek. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3072 Almqvist & Wiksells 1925 Digital version available
Caroli Linnaei Vulcanus Docimasticus Fahlun 1734. Efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London. GRANSTROM, G. A. 1013 Almqvist & Wiksells 1925 Digital version available
Linné som kulturpersonlighet : nagra Linné-studier. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 3073 J. A. Lindblads F�rlag 1925 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 4598 Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokf�rlag 1926 Digital version available
The visit of Carl Linnaeus to England in 1736. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 3077 Almqvist & Wiksell 1926 Digital version available
Linnaeus' beschouwing der natuur en van het doel der Mensch / door J. Valckenier Suringar. VALCKENIER SURINGAR, Jan, 1864-1932. 4546 H. Veenman & Zonen 1927 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / herausgegeben von Julius Schuster. SCHUSTER, Julius. 3092 Verlag der M�nchner Drucke 1928 Digital version available
Linne i Lund : föredrag i Kungl. Fysiografiska Sällskapet den 2 December 1927 / av Otto Gertz. GERTZ, Otto D. , 1878-1948. 3088b H�kan Ohlssons Boktryckeri 1928 Digital version available
Linnaeus : prince of botanists. ANGUS, George A. 3096b Philosophical Society of England 1929 Digital version available
Linné und Berlin : Berliner Festschrift zu Linnés hundertfünfzigstem Todestage 1778-1928. BRYK, Felix, 1882-1957. 3106 Gustav Feller 1930 Digital version available
Exhibition of a selection from the Linnean collections : Fifth International Botanical Congress 1930. 3532 Linnean Society 1930 Digital version available
Ur Linnés tankevärld och religiösa liv : några Linné-studier. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 4388 Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokf�rlag 1932 Digital version available
Linnaei anteckningar efter Olof Rudbeck d. y:s [sic] föreläsningar om Svenska faglar / med inledning och förklaringar av Einar Lönnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4692 Almqvist & Wiksells 1932 Digital version available