Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The ''Critica Botanica'' of Linnaeus / translated by the late Sir Arthur Hort ; revised by M.L. Green ; with an introduction by Sir Arthur W. Hill. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3919 Ray Society 1938 Digital version available
Viridarium Grisley Lusitanicum Linnaeanis nominibus illustratum Jussu Academiae in Lucem Editum. VANDELLI, Domenico, 1732-1815. 731a Regalis Academiae Scientiarum 1789 Digital version available
Carl von Linné / af Sv.-Erik Sandermann Olsen. SANDERMANN OLSEN, Sven-Erik. 4661 Rhodos 1978 Digital version available
Gud skapade, Linné ordnade. BROBERG, Gunnar, 1942-. 329 Riksutst�llningar 1978 Digital version available
The Linnaean names of Indo-Australian Rhopalocera. [Parts 1-4]. CORBET, A. Steven (Alexander Steven), 1896-1948. 4639 Royal Entomological Society of London 1941-1945 Digital version available
The Linnaean names of Indo-Australian Rhopalocera. [Parts 1-4]. CORBET, A. Steven (Alexander Steven), 1896-1948. 4638 Royal Entomological Society of London 1941-1945 Digital version available
The Linnaean names of Indo-Australian Rhopalocera. [Parts 1-4]. CORBET, A. Steven (Alexander Steven), 1896-1948. 4637 Royal Entomological Society of London 1941-1945 Digital version available
The Linnaean names of Indo-Australian Rhopalocera. [Parts 1-4]. CORBET, A. Steven (Alexander Steven), 1896-1948. 4636 Royal Entomological Society of London 1941-1945 Digital version available
Carl Peter Thunberg : speech on the Japanese nation 1784. MURRELL, Anna-Lisa. 4119 Royal Swedish Academy of Sciences 2007 Digital version available
Kaer Linnai = Carl Linnaeus Gongna Buluoboge zhu / Gunnar Broberg ; fanyi : Wang Kaimei. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4689 Ruidian duiwai wenhua jiaoliu weiyuanhui (Swedish Institute) 2006 Digital version available
Men around Linnaeus. HÖKERBERG, Annika Silander. 4033 Ruter Media Group AB 2000 Digital version available
Oeconomia naturae eller skaparens allvisa inrattning pa var jord i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vidmagthallande och undergand ... under ... Carl Linnaei praesidio ... af Isac J. Biberg ... LINNAEUS, Carl 1522 Saljes i Kiesevetters Boklador 1750 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus : issued in commemoration of the 250th anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus 1707-1778. 4461 Sandbergs Bokhandel 1957 Digital version available
Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling 10 Januari 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra. 2767 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus eene eeuw na diens verscheiden, in felix meritis, op den 10den Januari 1878, uitgesproken door Dr. C.A.J.A. Oudemans. OUDEMANS, C A J A. 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
The early adventures of Carl Linnaeus. BERGSTRÖM, Maria. 3995 Sensus Studief�rbund 2007 Digital version available
Karl fon Linnei / Gunnar Bruberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4690 Shvedskii Institut 2006 Digital version available
Den Adolphsonska Linnégåvan. ROS, Wilhelm. 4649 Sm�lands Museum 1974 Digital version available
Råshult och Stenbrohult : där Linné föddes och växte upp : kort historisk och vägledning / utgiven av Hembygdsföreningen Linné i Stenbrohult. 4652 Sm�landspostens Boktryckeri 1935 Digital version available
Systematic zoology, volume 8, number 1, March 1959. ROLLINS, Reed C. (Reed Clark), 1911-1998. 4667 Society of Systematic Zoology 1959 Digital version available