Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 359 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1166 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 547 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 406 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 926 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1050 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 543 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1180 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
And. Celsii ... Hus-hålls Almanach för Skott-Året efter Jesu Christi födelse, 1744 uträknad; til Stockholms meridianhwarjemte bifogas underrättelse om nyttan af wäxternes olika kiön Celsius Anders 1701-1744 391 med kongl. maj:tz privilegio 1743 Digital version available
Angår oss Linné? Hans Krook Krook Hans 1920-2004 3903 Rabén & Sjögren 1971 Digital version available
Animadversiones in classem mammalium Linneanam Sub Præsidio Andr. J. Retzii ...modeste offert Jacob Sönnerberg Retzius Anders Jahan 1742-1821 152 Litteris Berlingianis 1796 Digital version available
Animadversiones in classem piscium Linneanam. Consensu ampliss. Ordinis Phil. Lund sub præsidio D. M. And. J. Retzii, ... modeste offert Laur. Alger. Planander Ostrogothus. Die XXII junii MDCCCIII Retzius Anders Jahan 1742-1821 155 literis Berlingianis 1803 Digital version available
Animalia composita præside ... Carolo Linnæo ... submittit ... Albertus Bäck Linné Carl von 1707-1778 2036 1759 Digital version available
Anmärkning om ormarnas skilje-märken af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 1183 1752 Digital version available
Anmärkningar om öl af Carl von Linné Linné Carl von 1707-1778 965 1763 Digital version available
Anmärkningar rörande Linnés entomologiska "praelectiones privatissimae" hållna på Hammarby 1770 av Chr. Aurivillius Aurivillius Chr 3561 Almqvist & Wiksell 1922 Digital version available
Anmärkningar öfver boskaps-sjukan uti Vivarais, af herr de Sauvages ifrån fransöskan öfversatt [af Herr Magister Stecksenius][forord af C. Linnæus] Boissier de la Croix de Sauvages François 1706-1767 3598 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Anmärkningar öfwer Amaryllis den sköna af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 376 1742 Digital version available
Annales de la Société Linnéenne de Lyon Années 1847-1849 Linné Carl von 1707-1778 3748 Imprimerie de Dumoulin et Ronet 1850 Digital version available
Annals of botany editors Charles Konig and John Sims Konig Charles Sims John... 523 1805-1806 Digital version available