Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit : Ausstellung zu 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen, 3.-10. Juni 1977 : Katalog mit der Festvorträgen von Carl-Martin Edsmann und Carl-Otto von Sydow / bearbeitet von Annemarie Klotz und Helmut Oehling. Linné, Carl von Klotz, Annemarie. Oehling, Helmut. 4615 Universitätsbibliothek 1977 Digital version available
Carl von Linné's Bedeutung als Naturforscher und Arzt : [übers. aus dem Schwedischen] / Schilderungen hrsg. von der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Linné's. Lönnberg, Einar. Aurivillius, Chr. Sjögren, Hj. Hjelt, Otto E. A.... 4403 Martin Sändig 1968 Digital version available
Carl von Linné's betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar / utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Aurivillius, Chr. Hjelt, Otto E. A. Lindman, C. A. M. Lönnberg, Einar.... 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné's forbindelse med Norge / af Ove Dahl ; (udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907). Dahl, Ove 2931a A/S Adresseavisens Bogtrykkeri 1907 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa 2995 Lindblad 1918 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver nemesis divina / utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Linné, Carl von 1065 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa = Iter Dalekarlicum. Linné, Carl von 3932 Natur och Kultur 1964 Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa : förrättad 1741 / utg. och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4328 Natur och Kultur 1969 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa. Linné, Carl von 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 : faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa : förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Hagberg, Knut Linné, Carl von 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten / Första bandet, Bref til Svenskar. i urval och med noter utgifna ; af Ewald Ährling. Linnés, Carl von 2484 Albert Bonniers Förlag 1879 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 : faksimiledition efter 1747 års originalupplaga / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa : förrättad 1746. Linné, Carl von 3944 Natur och kultur 1961 Digital version available
Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina : inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets stiftelse den sjuttiondesjunde / af tillförordnad promotor Elias Fries ... Fries, Elias 1060 Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : Skildringar / [4], Carl von Linné som Geolog. utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse ; af A. G. Nathorst. Nathorst, A. G. 1029 Almqvist & Wiksells Boktryckerie 1907 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling : förteckning / upprättad af Ewald Ährling och tryckt på Kongl. Vetenskapsakademiens bekostnad. Ährling, Ewald 2485 P. A. Norstedt & söner 1885 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 3043 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1926 Digital version available
Carl von Linnés vistande i Lund och bref till E. G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska föreningens i Lund festsal den 10 januari 1878. Linné, Carl von 2773 fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741. Linné, Carl von 3938 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1957 Digital version available