Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné's Bedeutung als Naturforscher und Arzt [übers. aus dem Schwedischen] Schilderungen hrsg. von der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Linné's Lönnberg Einar Aurivillius Chr... 4403 Martin Sändig 1968 Digital version available
Carl von Linné's betydelse såsom naturforskare och läkare skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse Aurivillius Chr Hjelt Otto E. A.... 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné's forbindelse med Norge af Ove Dahl (udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-årsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907)(udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907) Dahl Ove f. 1862 2931a A/S Adresseavisens Bogtrykkeri 1907 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning av Elsa Ribbing med förord av Carl Forsstrand Ribbing Elsa 1875-1935 2995 Lindblad 1918 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver nemesis divina utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries Linné Carl von 1707-1778 1065 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa Iter Dalekarlicum Linné Carl von 1707-1778 3932 Natur och Kultur 1964 Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa förrättad 1741 utg. och kommenterad av Bertil Molde efterskrift av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4328 Natur och Kultur 1969 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa Linné Carl von 1707-1778 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa förrättad 1749 redigerad och med inledning av Knut Hagberg Hagberg Knut 1900-1975 Linné... 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen utgivare: John Kroon Linné Carl von 1707-1778 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten Första bandet i urval och med noter utgifnaaf Ewald Ährling Linnés Carl von 1707-1778 2484 Albert Bonniers Förlag 1879 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 faksimiledition efter 1747 års originalupplaga utgivare: John Kroon Linné Carl von 1707-1778 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa förrättad 1746 Linné Carl von 1707-1778 3944 Natur och kultur 1961 Digital version available
Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnad promotor Elias Fries ... Fries Elias 1794-1878 1060 Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare [4] Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelseaf A. G. Nathorst Nathorst A. G. 1029 Almqvist & Wiksells Boktryckerie 1907 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling förteckning upprättad af Ewald Ährling och tryckt på Kongl. Vetenskapsakademiens bekostnad Ährling Ewald 1837-1888 2485 P. A. Norstedt & söner 1885 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning av Elis Malmeström Malmeström Elis 1895-1977 3043 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1926 Digital version available
Carl von Linnés vistande i Lund och bref till E. G. Lidbeck inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska föreningens i Lund festsal den 10 januari 1878 Linné Carl von 1707-1778 2773 fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741 Linné Carl von 1707-1778 3938 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [edited by C. Forsstrand] Linné Carl von 1707-1778 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available