Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem des ... Carl von Linné. Dieterich, Carl Friedrich 650f Joh. Daniel Müller 1770 Digital version available
Carl Hallenborgs Anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa. Hallenborg, Carl 4432 Berlingska Boktr. 1913 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt. Linné, Carl von 211a 1907 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt. Linné, Carl von 211 C. W. K. Gleerup 1874 Digital version available
Carl Linnaeus / by Gunnar Broberg ; translation by Roger Tanner. Broberg, Gunnar 4039 Swedish Institute 2006-20007 Digital version available
Carl Linnaeus and enlightened science in Spain : Spain and Sweden: Encounters throughout History / project managers: Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales ; translation from spanish: David Langlois. Linné, Carl von 4583 Fundación Berndt Wistedt 1998 Digital version available
Carl Linnæi ... Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741 : med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer. Linné, Carl von 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen. Linné, Carl von 343 1739 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen. Linné, Carl von 344 1741 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt : med tilhöriga Figurer : med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Linné, Carl von 209 uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749. Med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt ... Linné, Carl von 210 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october. Linné, Carl von 1344 1752 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october. Linné, Carl von 1343 tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739. d. 3. october / på Wettenskaps academiens befallning uplagt. Linné, Carl von 1341 uti det kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma 1739 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgöta-Resa, på Riksens Högloflige Ständers Befallning förrättad år 1746 : Med Anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-Sätt, med tilhörige Figurer. Linné, Carl von 218 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgötaresa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt. Linné, Carl von 219 Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel 1928 Digital version available
Carl Linnæi ... Ölandska och Gothländska Resa på Riksens Högloflige Ständers befallning förrättad Åhr 1741 : med Anmärkningar uti Oeconomien, Natural-Historien, Antiquiteter &c. med åtskillige Figurer. Linné, Carl von 202 hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och Gotländska Resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 : med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. med åtskillige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von 4344 Wahlström & Widstrand 1962 Digital version available
Carl Linnæi ... ölandska och gotländska resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von 4342 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl Linnæi Västgötaresa år 1746 / redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 219a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available