Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné / i urval av Björn Julén. Julén, Björn. Linné, Carl von 4196 Aldus Bonnier 1962 Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 : utställning i Uppsala Universitetsbibliotek : exhibition catalogue with summaries in english. Linné, Carl von 4586 1978 Digital version available
Carl von Linné : Arzt, Naturforscher, Systematiker, 1707-1778 / von Heinz Goerke. Goerke, Heinz. 4020 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1966 Digital version available
Carl von Linné : Beiträge über Zeitgeist, Werk und Wirkungsgeschichte : gehalten auf dem Linnaeus-Symposion in Hamburg am 21. und 22. Oktober 1978 / von H. Goerke ... [et al.]. Goerke, Heinz. Linné, Carl von 3892 Vandenhoeck und Ruprecht 1980 Digital version available
Carl von Linné : Carl Linnaeus' house and garden in Uppsala, Sweden / by Pia Michélsen. Michélsen, Pia. 3920 The Linnaeus Museum 2003 Digital version available
Carl von Linné : Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar. 1068 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linné : Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar. 2861 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linné : af Oscar Levertin. Levertin, Oscar 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Carl von Linné : barndom, hem, skola : kulturhistorisk skildring. Wallerström, Ingrid. 4405 Zindermans 1974 Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné : ett minnesblad med anledning af tvåhundra-årsdagen af hans födelse / [F. A. Wingborg]. Wingborg, Frans August Linné, Carl von 2947 Djurskyddets exp. 1907 Digital version available
Carl von Linné : geniets kamp för klarhet / Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4383 Bonniers 1964 Digital version available
Carl von Linné : hans lefnad / berättad för svenska folket af Carl Kastman. Kastman, Carl 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Carl von Linné : minnestal hållet i Svenska Läkaresällskapet den 14 maj 1907 : originalartiklar / af Erik Müller. Müller, Erik. 2910 1907 Digital version available
Carl von Linné : några minnesord / af Gustaf Retzius. Retzius, Gustaf 2958 Norstedts 1908 Digital version available
Carl von Linné : urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4195 Piccolo 1965 Digital version available
Carl von Linné als botanischer Forscher und Schriftsteller / von C. A. M. Lindman. Lindman, C. A. M. 2925 Gustav Fischer 1908-[1909] Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 994 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 2757 1877 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog / af Hj. Sjögren. Sjögren, Hj. 1033 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available