Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné Några kapitel ur ett oafslutadt arbete Levertin Oscar 2861 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linné Oscar Levertininledning av Carl Fehrman Levertin Oscar 4378 Bokförlaget PAN/Norstedts 1968 Digital version available
Carl von Linné Wilfrid Bluntfackgranskning och förord Gunnar Broberg översättning Gull Brunius Blunt Wilfrid 1901-1987 4030 Trevi 1977 Digital version available
Carl von Linné af Oscar Levertin Levertin Oscar 1862-1906 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Carl von Linné av Olof Carlbring, Anna Otterhed Carlbring Olof Otterhed Anna... 4600 Ringströms Boktryckeri 1978 Digital version available
Carl von Linné barndom, hem, skolakulturhistorisk skildring Wallerström Ingrid 4405 Zindermans 1974 Digital version available
Carl von Linné en minnesteckning af C. A. M. Lindman Lindman Carl Axel Magnus 1856-1928 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné ett minnesblad med anledning af tvåhundra-årsdagen af hans födelse [F. A. Wingborg] Wingborg Frans August 1861-1932 Linné... 2947 Djurskyddets exp. 1907 Digital version available
Carl von Linné geniets kamp för klarhet Elis Malmeström Malmeström Elis 1895-1977 4383 Bonniers 1964 Digital version available
Carl von Linné hans lefnad berättad för svenska folket af Carl Kastman Kastman Carl 1832-1912 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Carl von Linné i urval av Björn Julén Julén Björn Linné Carl von... 4196 Aldus Bonnier 1962 Digital version available
Carl von Linné minnestal hållet i Svenska Läkaresällskapet den 14 maj 1907originalartiklar af Erik Müller Müller Erik 2910 1907 Digital version available
Carl von Linné några minnesord af Gustaf Retzius Retzius Gustaf 1842-1919 2958 Norstedts 1908 Digital version available
Carl von Linné urval av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4195 Piccolo 1965 Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 utställning i Uppsala Universitetsbibliotekexhibition catalogue with summaries in english Linné Carl von 1707-1778 4586 1978 Digital version available
Carl von Linné als botanischer Forscher und Schriftsteller von C. A. M. Lindman Lindman C. A. M. 2925 Gustav Fischer 1908-[1909] Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar af Otto E.A. Hjelt Hjelt Otto E. A. 994 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar af Otto E.A. Hjelt Hjelt Otto E. A. 2757 1877 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog af Hj. Sjögren Sjögren Hj 1033 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available
Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit Ausstellung zu 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen, 3.-10. Juni 1977Katalog mit der Festvorträgen von Carl-Martin Edsmann und Carl-Otto von Sydow bearbeitet von Annemarie Klotz und Helmut Oehling Linné Carl von 1707-1778 Klotz... 4615 Universitätsbibliothek 1977 Digital version available