Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnæi skånska resa år 1749 / redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 212a Världslitteraturens Förlag 1930 Digital version available
Carl Linnæi Ölandska och Gottländska resa år 1741 : Redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 205a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Carl Linnæi Ölandska och Gottländska resa år 1741 : Redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 29a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von 1137 1743 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von 1136 1741 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4352 Natur och Kultur 1978 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Carl Linnæus : "botanisternas furste" / af Johan Erikson. Erikson, Johan. 2883 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Carl Linnæus : den linneanska traditionen / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available
Carl Linnæus : ein grosses Leben aus dem Barock / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4368 Goverts 1940 Digital version available
Carl Linnæus : ein grosses Leben aus dem Barock / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 3120aqa Claassen & Goverts 1946 Digital version available
Carl Linnæus : i anledning af 200-årsdagen : Minnestal hållet i Lundsbergs Skola den 25 Maj 1907 / af Axel Arrhenius. Arrhenius, Axel. 2909 Grundels 1907 Digital version available
Carl Linné le roi des fleurs / Knut Hagberg ; traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Hagberg, Knut 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Carl v. Linné : Nordens Blomsterkonge : med 20 billeder / ved Eline Begtrup. Begtrup, Eline 2985 ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme, i kommission hos G. E. C. Gad 1914 Digital version available
Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie : Festschrift / Wilhelm Junk. Junk, Wilhelm. 3685 W. Junk 1907 Digital version available
Carl von Linnes lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Ahnfelt, Arvid 2754 Oscar L. Lamms förlag 1877 Digital version available
Carl von Linné / Hans Krook ; omslag och illustrationer Yngve Svalander. Krook, Hans. 4374 J.A. Lindblad 1957 Digital version available
Carl von Linné / Oscar Levertin ; inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar. 4378 Bokförlaget PAN/Norstedts 1968 Digital version available
Carl von Linné / Wilfrid Blunt ; fackgranskning och förord Gunnar Broberg ; översättning Gull Brunius. Blunt, Wilfrid 4030 Trevi 1977 Digital version available
Carl von Linné / av Olof Carlbring, Anna Otterhed. Carlbring, Olof. Otterhed, Anna. Linné, Carl von 4600 Ringströms Boktryckeri 1978 Digital version available