Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Sättet at wara sin egen läkare, har uti et academiskt arbete blifwit afhandladt, och efter fleras åstundan nu sedermera på swenska / öfwersatt af Joh. Grysselius M. Doct. och Auctor, Piteå den 6 novembr. 1769. Gryssel, Johannes 2390 tryckt hos Johan Laur. Horrn, på detz bekostnad 1770 Digital version available
Observations sur les plantes / Tome premier-second. par M. Guettard, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, de l'Académie royale des sciences, & médecin botaniste de S.A.S. Monseigneur le Duc d'Orléans .... Guettard, Jean-Étienne 632d chez Durand, rue S. Jacques, au Griffon 1747 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Gullander, Bertil 3935 Forum 1969 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Jo. Ern. Gunneri .... Flora Norvegica, observationibus præsertim œconomicis panosque Norvegici iocupletata : [cum iconibus]. Gunnerus, Johan Ernst 649b prostat Hafniæ apud bibliopam Pelt & Nidrosiæ typographum Vindingium 1766-72 Digital version available
Florae Siculae prodromus sive plantarum in Sicilia ulteriori nascentium enumeratio secundum systema Linnaeanum disposita / auctore Joanne Gussone ... Gussone, Giovanni. 832a ex Regia Typographia 1827-28 Digital version available
Essai de Physiologie végétale, ouvrage dans lequel sont expliquées toutes les parties des végétaux : accompagné de [54] planches et de tableaux méthodiques ... / Tome I-II. par Sébastien Gérardin. Gérardin, Sebastien. 791b F. Schoell 1810 Digital version available
Das Menschen-Problem und die Herrentiere von Linné : vortrag gehalten am 17. Juni 1907 im Volkshause zu Jena / von Ernst Haeckel. Haeckel, Ernst 1256 Neuer Frankfurter Verlag 1907 Digital version available
Linneansk linje. Hagberg, Knut 4370 Bökforlaget Aldus. Bonniers 1963 Digital version available
Carl Linnæus : ein grosses Leben aus dem Barock / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4368 Goverts 1940 Digital version available
Hammarby och Oxford : linneanska och engelska essayer / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4529 Natur och Kultur 1958 Digital version available
Carl Linnæus : den linneanska traditionen / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available
Carl Linné le roi des fleurs / Knut Hagberg ; traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Hagberg, Knut 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa : förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Hagberg, Knut Linné, Carl von 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4352 Natur och Kultur 1978 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Carl Linnæus : ein grosses Leben aus dem Barock / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 3120aqa Claassen & Goverts 1946 Digital version available
Georg Dionysius Ehret and his plate of the sexual system of plants in Linnæus' own copy of systema naturæ / compiled by Ove Hagelin. Hagelin, Ove. Linné, Carl von 39a Hagströmer Biblioteket 2000 Digital version available
Pan apum, eller Afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung och vax : ingifven til k. vetenskaps academien, såsom svar på dess fråga, angående bi-skötsel / af Johan Otto Hagström ... Hagström, Johan Otto 3572 tryckt hos direct. Lars Salvius 1768 Digital version available
Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre werck, den del af mina älskade landsmän til tjenst, som antingen sjelfwa förglömt, eller nu först skulle åstunda den wetenskap utöfwa / [Erik Halenius]. Halenius, Erik. 3573 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available