Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Plantæ rariores Camschatcenses / quas consensu ampliss. facult. med. in Reg. acad. Upsal. præside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini modeste submittit Jonas P. Halenius, Uplandus ... d. XXII. Dec. anni MDCCL ... Linné, Carl von 1612 s.n 1750 Digital version available
Dissertatio botanica sistens splachnum / quam suffragante ampliss. Facult. Med. in regio Athenaeo Upsaliensi, praeside viro celeberrimo et experientissimo Carolo Linnæo ... ; publicæ censuræ modeste subjicit Laur. Montin Jonæ fil. ... die 23. Martii anni MDCCL ... Linné, Carl von 1589 typis Laurentii Salvii 1750 Digital version available
Oeconomia naturæ, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... / Under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... år 1749 d. 4 Martii ; Och nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ... Linné, Carl von 1522 Säljes i Kiesevetters Boklådor 1750 Digital version available
Semina muscorum detecta / suffragio nobiliss. medicorum ord. in Reg. Acad. Upsal. praeside viro amplissimo D.D. Carolo Linnæo ... ; publicæ disputat. in aud. Carol. maj. D. XXV. Apr. H.A.M.S. habendae comm. alumnus regius Petrus Jonas Bergius, Smolandus. Linné, Carl von 1596 s. n. 1750 Digital version available
Dissertatio de materia medica in regno animali / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... ; pro gradu doctoris publico examini modeste subjicit Jonas Sidrén ... d. XXV Junii, anni MDCCL ... Linné, Carl von 1605 s. n. 1750 Digital version available
Plantæ hybridæ / quas, annuent. exper. et nobiliss. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publicæ bonorum disquisitione sistit stipendiarius Nesselianus, Johan. J:nis Haartman, Austro-Finlandus ... diem XXIII. Nov. anni MDCCLI ... Linné, Carl von 1632 s. n. 1751 Digital version available
Caroli Linnæi ... Philosophia botanica in qva explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium exemplis terminorum observationibus rariorum : adjectis figuris æneis. Linné, Carl von 441 apud Godofr. Kiesewetter ;apud Z. Chatelain 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt : med tilhöriga Figurer : med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Linné, Carl von 209 uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Caroli Linnæi ... Philosophia botanica in qva explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium exemplis terminorum observationibus rariorum : adjectis figuris æneis. Linné, Carl von 3124 apud Godofr. Kiesewetter ;apud Z. Chatelain 1751 Digital version available
Caroli Linnæi ... Bibliotheca botanica : recensens libros plus mille de plantis ... secundum Systema auctorum naturale in classes, ordines, genera & species dispositos ... Linné, Carl von 252 Apud Viduam S. Schouten & Filium 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749. Med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt ... Linné, Carl von 210 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Dissertatio medica inauguralis, sistens Saporem medicamentorum / quam ... moderamine ... Caroli Linnæi ... sistit Jacob Rudberg. Linné, Carl von 1618 Typis Laurentii Salvii 1751 Digital version available
Dissertatio botanica qua Nova plantarum genera / suffrag. amp. et experient. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publice proponit Leonhard Joh. Chenon, Vermelandus ... diem XIX. Oct. anni MDCCLI ... Linné, Carl von 1627 s. n. 1751 Digital version available
Noctiluca marina / quam, consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... D. D. Caroli Linnæi ... ; publice ventilandam sistit Carolus Frid. Adler, Holmiensis ... d. [9.] Jun. a. MDCCLII ... Linné, Carl von 1673 excudit Laur. Magn. Höjer, Reg. Acad. typ. 1752 Digital version available
Quæstio historico naturalis, Cui bono? / quam breviter solutam, consensu experientiss. Facult. Medicæ in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... ; ad diem XXI. Octobr. anni MDCCLII, ... publicæ ventilationi modeste offert Christophorus Gedner, Eliæ fil. Fierdhundrensis. Linné, Carl von 1691 excudit Laur. Magn. Höjer, Reg. Acad. typ. 1752 Digital version available
Hospita insectorum flora / quam, consent. nobiliss. et exper ; præside viro nobiliss. atque celeberrimo ... Carolo Linnæo ... publicæ disquisitioni subjicit alumnus De Geerianus Jonas Gustav Forsskåhl. Linné, Carl von 1707 exc. L. M. Höjer 1752 Digital version available
Noxa insectorum dissertatione academica cum cons. ampliss. Facult. Medicæ / sub præsidio ... D:ni Doct. Caroli Linnæi ... ; publico bonorum examini subjecta Michaël A. Baeckner, Helsingo ... die [XVIII] Decembr. A:o MDCCLII. Linné, Carl von 1729 typis Laurentii Salvii. 1752 Digital version available
Specimen academicum, quo Euphorbia ejusque historia naturalis et medica exhibetur / præside, nobilissimo atque celeberrimo viro, Dn. Doct. Carolo Linnæo ... ; publice ventilandum sistit Johannes Wiman, Fierdhundrensis ... diem VI Maji, anni MDCCLII ... Linné, Carl von 1658 excudit L. M. Höjer, R.A. typ. 1752 Digital version available
Specimen academicum sistens miracula insectorum, quod / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... submittit Gabriel Emanuel Avelin. Linné, Carl von 1722 excudit Laur. Magn. Höjer 1752 Digital version available
Dissertatio De materia medica in regno lapideo / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... ; pro gradu doctoris publico eruditorum examini modeste subjicit ... Johannes Lindhult, Nericius ... d. XVIII Maji, MDCCLII ... Linné, Carl von 1663 excudit L. M. Höjer, r. a. typ. 1752 Digital version available