Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Ny Plutarch, eller porträtter och biografier af de ryktbaraste Män och Fruntimmer bland alla Nationer och Stånd, ifrån äldre intill nuvarande tider / efter de tillförlitligaste källor bearbetad af en förening Lärde ; från Tyskan öfversatt af Ludv. Westerberg. Westerberg, Ludvig 2708a tryckt hos P. G. Berg 1844 Digital version available
Svensk Plutarch för ungdom : med sjuttiotvå porträtter. Linné, Carl von 2716 tryckt hos P. G. Berg 1849 Digital version available
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
In memoriam Caroli a Linné : [15 fotos og beskrivelse af disse på engelsk] / fotos: Emma Schensson ; beskrivelse af fotos: E. Fries. Linné, Carl von 2733 s. n. 1878 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 2746a 1872 Digital version available
Carolus Luinaeus / ein Lebensbild von Johannes Fr. X. Gistel, gennant G.-Tilesius. Gistel, Johannes Franz Xavier. 2748 J. D. Sauerländer's Verlag 1873 Digital version available
Skildringar ur Svenska mäns ungdomslif samt Skolhistorier / [utgiven av Per Gustaf Berg]. Berg, Per Gustaf Linné, Carl von 2750 P. G. Berg 1873 Digital version available
Karol Linéusz / Zyciorys z portretem ; przez Wawrzeńca hr. Engeström ... Engeström, Wawrzyniec. 2751 Nakładem Redakcyi Kroniki Rodzinnej 1874 Digital version available
Redogörelse för Jönköpings Högre Elementar-Lärowerk och Grenna Pedagogi under Läsåret 1873-1874 jemte Inbjudning till afjörande af Års-Examina och ungdomens Dimission. Zetterstedt, Johan Emanuel. Linné, Carl von Velin, P. Wendell, Henning. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available
Carl von Linnes lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Ahnfelt, Arvid 2754 Oscar L. Lamms förlag 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 2757 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 : ett bidrag till den svenska naturforskningens historia / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2761 Falu boktr.-AB:s förl. 1877 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J. G. Agardh. Agardh, Jacob Georg 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig : tentoongesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genostschap "Natura artis magistra" te Amsterdam. Linné, Carl von 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling : 10 Januari, 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het koninklijk zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Verbrugge, W. A. Viruly. 2767 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl von Linnés vistande i Lund och bref till E. G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska föreningens i Lund festsal den 10 januari 1878. Linné, Carl von 2773 fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaus, eene eeuw na diens verscheiden, in Felix Meritis, op den 10den Januari 1878 / uitgesproken door C. A. J. A. Oudemans. Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10 Januari 1878 / af P.H. Malmsten. Malmsten, Per Henrik. 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Om naturens lif : inbjudningsskrift til den fest med hvilken kongl. Universitetet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitets rektor [i.e.: C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve. 2781 Akademist Boktryckeriet Ed. Berling 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10. januari 1878. Linné, Carl von 2782 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available