Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Skildringar ur Svenska mäns ungdomslif samt Skolhistorier / [utgiven av Per Gustaf Berg]. Berg, Per Gustaf Linné, Carl von 2750 P. G. Berg 1873 Digital version available
Karol Linéusz / Zyciorys z portretem ; przez Wawrzeńca hr. Engeström ... Engeström, Wawrzyniec. 2751 Nakładem Redakcyi Kroniki Rodzinnej 1874 Digital version available
Redogörelse för Jönköpings Högre Elementar-Lärowerk och Grenna Pedagogi under Läsåret 1873-1874 jemte Inbjudning till afjörande af Års-Examina och ungdomens Dimission. Zetterstedt, Johan Emanuel. Linné, Carl von Velin, P. Wendell, Henning. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available
Carl von Linnes lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / af Arvid Ahnfelt. Ahnfelt, Arvid 2754 Oscar L. Lamms förlag 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 2757 1877 Digital version available
Botaniska trädgården i Upsala 1655-1807 : ett bidrag till den svenska naturforskningens historia / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2761 Falu boktr.-AB:s förl. 1877 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J. G. Agardh. Agardh, Jacob Georg 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig : tentoongesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genostschap "Natura artis magistra" te Amsterdam. Linné, Carl von 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling : 10 Januari, 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het koninklijk zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Verbrugge, W. A. Viruly. 2767 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl von Linnés vistande i Lund och bref till E. G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska föreningens i Lund festsal den 10 januari 1878. Linné, Carl von 2773 fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaus, eene eeuw na diens verscheiden, in Felix Meritis, op den 10den Januari 1878 / uitgesproken door C. A. J. A. Oudemans. Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10 Januari 1878 / af P.H. Malmsten. Malmsten, Per Henrik. 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Om naturens lif : inbjudningsskrift til den fest med hvilken kongl. Universitetet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitets rektor [i.e.: C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve. 2781 Akademist Boktryckeriet Ed. Berling 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10. januari 1878. Linné, Carl von 2782 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Blomster-Konungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; ill. af Carl Larsson. Sätherberg, Herman 2789 P. A. Norstedt 1879 Digital version available
La phytographie ou l'art de décrire les végétaux considérés sous différents points de vue / par Alph. de Candolle. Candolle, Alphonse Louis Pierre Pyramus de 2792 G. Masson 1880 Digital version available
Sång vid aftäckningen af minnesstoden öfver Carl von Linné i Stockholm den 13 maj 1885 / [af] Carl Snoilsky. Snoilsky, Carl 2804a Kongl. Boktryckeriet 1885 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 2806 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Through the fields with Linnæus, a chapter in Swedish history / by Florence Caddy. Caddy, Florence. 2809 Longmans, Green, and Co. 1887 Digital version available
Linnæa : poetiskt album af svensk-amerikanska publicister i Chicago. Enander, Joh. A. Peterson, C. F. Bonggren, Jakob. Lindblom, Ernst.... 2810 Hemlandets Tryckeri 1887 Digital version available