Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 Maj 1907 / utfärdad af promotor Tycho Tullberg ... Lönnberg, Einar. Tullberg, Tycho Linné, Carl von 2933/2.5 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available