Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet. Linné, Carl von 1106 1743 Digital version available
C. Linnæi ... Anmärkning öfwer de diuren, som sägas kåmma neder utur skyarna i Norrige. Linné, Carl von 1112 1740 Digital version available
C. Linnæi ... Anmärkning öfwer de diuren, som sägas komma neder utur skyarna i Norrige. Linné, Carl von 1113 1743 Digital version available
Doktor Carl Linnæi Beskrifning på snö-sparfwen. Linné, Carl von 1120 1740 Digital version available
Doctor Carl Linnæei Beskrifning på snö-sparfwen. Linné, Carl von 1121 1743 Digital version available
Doctor Carl Linnæei Beskrifning om guld-fisken och silfwer-fisken. Linné, Carl von 1128 1740 Digital version available
Doktor Carl Linnæi Beskrifning om guld-fisken och silfwer-fisken. Linné, Carl von 1129 1743 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von 1136 1741 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von 1137 1743 Digital version available
Storm-väders-fogelen / beskrifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1145 1745 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fauna Svecica sistens Animalia Sveciæ Regni: qvadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes et ordines, genera et species : cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, locis habitationum, descriptionibus insectorum. Linné, Carl von 1151 Sumtu & literis Laurentii Salvii 1746 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fauna Svecica sistens Animalia Sveciæ Regni: qvadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species : Cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, locis habitationum, descriptionibus insectorum. Linné, Carl von 1152 apud Conradum Wishoff et Georg. Jac. Wishoff 1746 Digital version available
Caroli Linnæe ... Fauna Svecica sistens Animalia Sveciae regni: mammalia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes. Distributa per classes & ordines, genera & species, : Cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum. Linné, Carl von 1153 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1761 Digital version available
Novæ insectorum species / quas dissertationis academicæ loco ... præside Johanne Leche ... naturæ curiosis examinandas proponit Isaacus Uddman ... ad diem xxiii Junii, anno MDCCLIII. Leche, Johan 1153* impressit direct & typogr. ... Jacob Merckell 1753 Digital version available
Dissertatio entomologica sistens insecta Svecica. pars 1-7, 9 / . præside Carol. P. Thunberg Thunberg, Carl Peter 1153** apud Johan. Edman 1784-1795 Digital version available
Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsäze / von Franz von Paula Schrank. Schrank, Franz von Paula 1155 1796 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling / beskifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1190 1759 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? : hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762. Bergman, Torbern Olof Lerche, Johan. Schröder, Roland. Lidbeck, Eric Gust.... 1199 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available
Bref til kongl. vetenskaps academiens secreterare, angående anmärkningarna, som utkommit öfver det svar på frågan om skadeliga frukt-träds-maskar, hvilket vunnit den af kongl. academien utlåfvada belöningen / [Torbern Bergman]. Bergman, Torbern 1200 tryckt hos Lor. Lud. Grefing 1764 Digital version available
Linné als praktischer Entomologe. Bryk, Felix. Linné, Carl von 1218 im eigener Verlage 1924 Digital version available