Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Homo sapiens L. : studier i Carl von Linné's naturuppfattning och människolära / Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar 3891 Almqvist & Wiksell i distr. 1975 Digital version available
Carl von Linné : Beiträge über Zeitgeist, Werk und Wirkungsgeschichte : gehalten auf dem Linnaeus-Symposion in Hamburg am 21. und 22. Oktober 1978 / von H. Goerke ... [et al.]. Goerke, Heinz. Linné, Carl von 3892 Vandenhoeck und Ruprecht 1980 Digital version available
Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författerskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utg. av Sigurd Fries. Abenius, Margit. 3896 Prisma 1971 Digital version available
Studies in Linnaean method and nomenclature / John Lewis Heller. Heller, John Lewis 3898 P. Lang cop. 1983. Digital version available
I Skåne med Linné : en resa tvåhundra år senare / av Alf Henrikson och Birger Lundquist. Henrikson, Alf. 3899 Bonnier 1949 Digital version available
A Linnaean keepsake : issued to commemorate the opening of the Strandell collection of Linnaeana at the Hunt Botanical Library, Carnegie-Mellon University. Linné, Carl von 3902 Hunt Botanical Library 1973 Digital version available
Angår oss Linné? / Hans Krook. Krook, Hans 3903 Rabén & Sjögren 1971 Digital version available
Linnaeus's Öland and Gotland journey 1741 / transl. from the Swedish ed. 1745 by Marie Åsberg and William T. Stearn ; with an introduction by William T. Stearn. Linné, Carl von 3906 Publ. for the Linnaean Society of London by Academic Press 1974 Digital version available
Lachesis and Nemesis : Four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnæus / by K. Rob. V. Wikman. Wikman, K. Rob. V. 3916 Almqvist & Wiksell 1970 Digital version available
The "Critica Botanica" of Linnæus / translated by Arthur Hort ; revised by M.L. Green ; with an introduction by Arthur W. Hill. Linné, Carl von 3919 printed for the Ray Society 1938 Digital version available
Carl von Linné : Carl Linnaeus' house and garden in Uppsala, Sweden / by Pia Michélsen. Michélsen, Pia. 3920 The Linnaeus Museum 2003 Digital version available
Linnaeus' Philosophia botanica / translated by Stephen Freer. Freer, Stephen. Linné, Carl von 3921 Oxford University Press 2002 Digital version available
Fyra skrifter / illustrerade av Harald Sallberg ; [red. af Arvid Hj. Uggla] ; Nordiska bibliofilsällskapet. Linné, Carl von 3925 P. A. Norstedt & Söner 1939 Digital version available
Caroli Linnæi Systema naturæ : sive regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera & species. Linné, Carl von 3927 Bokgillet 1960 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / redaktör: Arvid Hj. Uggla ; Svenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet. Linné, Carl von 3931 Geber 1953 Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa = Iter Dalekarlicum. Linné, Carl von 3932 Natur och Kultur 1964 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 ... / [red.] Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow ; teckningar och bandvinjett av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von Platen, Magnus von Sydow, Carl-Otto von. Brusewitz, Gunnar 3933 Wahlström & Widstrand 1965 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Gullander, Bertil 3935 Forum 1969 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741. Linné, Carl von 3938 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1957 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammenställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3939 Nordstedt & Söner 1971 Digital version available