Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus 2827 Berling 1893-1898 Digital version available
Den svenska odlingens stormän : lefnadsteckningar för skola och hem. 3, Karl von Linné. Fries, Ellen 2835 Norstedt 1899 Digital version available
Linnéminnen i Upsala botaniska trädgård : antikritik / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus 2843 Almqvist och Wiksell 1905 Digital version available
Linnæus (afterwards Carl von Linné) : the story of his life, adapted from the Swedish of Theodor Magnus Fries, ... and brought down to the present time in the light of recent research / by Benjamin Daydon Jackson. Jackson, Benjamin Daydon. 2846 H. F. & G. Witherby 1923 Digital version available
Carl von Linné : hans lefnad / berättad för svenska folket af Carl Kastman. Kastman, Carl 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Carl von Linné : Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar. 2861 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linné : af Oscar Levertin. Levertin, Oscar 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Åt minnet af Carl von Linné: på 200-årsdagen af hans födelse. Linné, Carl von 2865 impr. Håkan Ohlsson 1906-1907 Digital version available
Linnéska Institutets skrifter. Första häftet, Med fullständigad text och inledning. Hulth, Johan Markus Linné, Carl von 2867a Almqvist & Wiksell Boktryckeri 1906 Digital version available
Linné-Feier / Vorsitzender: L. Wittmack ; Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Wittmack, L. Linné, Carl von 2871 in Kommission bei R. Friedländer & Sohn 1907 Digital version available
Karl von Linnés levnadssaga : samlade anteckningar / av Karl Blink. Stjernström, Lovisa Elisabeth 2875 Länstidningens Tryckeri, Abr. A. Berg 1907 Digital version available
Memorials of Linnaeus : a collection of portraits, manuscripts, specimens, and books exhibited to commemorate the bicentenary of his birth / [preface by] A. B. Rendle. Rendle, Alfred Barton Linné, Carl von 2876 printed by order of the trustees of the British Museum 1907 Digital version available
Carl Linnæus : "botanisternas furste" / af Johan Erikson. Erikson, Johan. 2883 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Karl von Linné : en lefnadsteckning / af Isak Fehr. Fehr, Isak. 2884 Wahlström & Widstrand 1907 Digital version available
Linné / af Rob. E. Fries. Fries, Robert Elias 2888 Hugo Geber 1907 Digital version available
Linné / av Rob. E. Fries. Fries, Robert Elias 2889 Hugo Gebers förlag 1924 Digital version available
Kväde och tal vid Vetenskaps- och Vitterhets-samhällets, Högskolans och Läkaresällskapets gemensamma fest till Linnés minne den 23 maj 1907. Bååth, Albert Ulrik Stavenow, Ludvig Wolff, Ludvig Linné, Carl von 2891 Wald. Zachrissons Boktryckeri 1907 Digital version available
Bibelns liljor i ord och bild : bidrag till blomsterkonungen Carl von Linnés 200-åriga födelseminne / af J.G. Laurell. Laurell, Johan Gustaf 2902 Westerlundska boktryceriet 1907 Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl Linnæus : i anledning af 200-årsdagen : Minnestal hållet i Lundsbergs Skola den 25 Maj 1907 / af Axel Arrhenius. Arrhenius, Axel. 2909 Grundels 1907 Digital version available