Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés brefvexling : förteckning / upprättad af Ewald Ährling och tryckt på Kongl. Vetenskapsakademiens bekostnad. Ährling, Ewald 2485 P. A. Norstedt & söner 1885 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 173d tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 3666 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 2806 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Through the fields with Linnæus, a chapter in Swedish history / by Florence Caddy. Caddy, Florence. 2809 Longmans, Green, and Co. 1887 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnæus in his work Museum Ludovicæ Ulricæ / by Sven Lovén. Lovén, Sven. 1099 P. A. Norstedt 1887 Digital version available
Linnæa : poetiskt album af svensk-amerikanska publicister i Chicago. Enander, Joh. A. Peterson, C. F. Bonggren, Jakob. Lindblom, Ernst.... 2810 Hemlandets Tryckeri 1887 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 sumptibus Regiae Societatis Literariae et Scientiarum ad Historiam Naturalem Laponiae dilucidandam instructum, quoad lapides, terras, aquas, herbas, arbores, gramina, muscos, quadrupedia, aves, pisces et insecta, imo hominum morbos, salutem, diaetam, mores, vivendique rationem. Linné, Carl von 196 s.n 1888 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 sumptibus Regiae Societatis Literariae et Scientiarum ad Historiam Naturalem Laponiae dilucidandam instructum, quoad lapides, terras, aquas, herbas, arbores, gramina, muscos, quadrupedia, aves, pisces et insecta, imo hominum morbos, salutem, diaetam, mores, vivendique rationem. Linné, Carl von 27 s.n 1888 Digital version available
Carl Linnæi ... Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741 : med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer. Linné, Carl von 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Biskop Gunnerus' virksomhed fornemmelig som Botaniker tilligemed en oversigt over botanikens tilstand i Danmark og Norge indtil hans død. 1-2 / . ved Ove Dahl Dahl, Ove. 2487 1892-1911 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus 2827 Berling 1893-1898 Digital version available
Caroli Linnæi Systema Naturæ : regnum animale / cura Societatis zoologicæ germanicæ iterum edita. Linné, Carl von 59 Sumptibus Guilielmi Engelmann 1894 Digital version available
Francisci a Mygind ... Observationes Critico-Botanicae, seu Epistolae ad Linnaeum scriptae : e genuinis, quae Londini apud "Societatem Linneanam" asservantur, manuscriptis descriptas / exhibuit Carolus de Flatt. Mygind, Franz von. 2542 1897 Digital version available
Den svenska odlingens stormän : lefnadsteckningar för skola och hem. 3, Karl von Linné. Fries, Ellen 2835 Norstedt 1899 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar : inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken Professoren i Anatomi Medicine Doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus 236 Akademiska Boktryckeriet E. Berling 1899 Digital version available
An index to the generic and trivial names of animals described by Linnaeus, in the 10th and 12th editions of his "Systema Naturæ" / by Charles Davies Sherborn ; Manchester Museum, Owens College. Sherborn, Charles Davies 69 Dulau & Co. ;J. E. Cornish 1899 Digital version available
Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis. Linné, Carl von 2578 Junk 1901 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : Verzeichniss der Schriften Karl von Linné's / Wilhelm Junk. Junk, Wilhelm. 3673 W. Junk 1902 Digital version available
Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Kalm, Pehr. 2586i Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri 1904-1929 Digital version available