Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnæus in his Lapland dress : from an original picture in the possession of Dr. Thornton. Linné, Carl von 3144 Thornton 1805 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse / å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Om Orangerierna : och de märkvärdigaste örter, som finnas i dem ; Om Vivarium och Museum ; Om archiaterns och Riddarens Carl von Linné's egna samlinger. Busser, Johan Benedict. 3435 tryckt hos Joh. Edman 1769 Digital version available
Plantarum icones hactenus ineditae : plerumque ad plantas in herbario Linnæano conservatas delineatae / Fasc. 1-3. auctore Jacobo Edvardo Smith ; [plates by James Sowerby]. Smith, James Edward 3437 typis J. Davis, impensis Benj. White et filii ... ;apud Lud. Nic. Prevost 1789-1791 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 : afgifven af C. Otto G.Wibom, Lidö. Wibom, C. Otto G. 3545 Bröderna Lagerström 1917 Digital version available
Caroli a Linne ... prælectiones in ordines naturales plantarum : e proprio et Jo. Chr. Fabricii ... edidit Paulus Diet. Giseke ... Accessit uberior palmarum et scitaminum expositio præter plurium novorum generum reductiones cum mappa geographico-genealogica affinitatum ordinum, et aliquot fructuum palmarum figuræ. Linné, Carl von 3546 impensis Benj. Gottl. Hoffmanni 1792 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 3549 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket / med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. Linné, Carl von 3553 Akademiska Bokhandeln ;R. Friedländer & Sohn 1913 Digital version available
Petri Artedi ... Ichthyologia sive Opera omnia de Piscibus scilicet: Bibliotheca ichthyologica, Philosophia ichthyologica, Genera Piscium, Synonymia specierum, Descriptiones specierum / posthuma vindicavit, recognovit, coaptavit et edidit Carolus Linnæus. Artedi, Peter 3563 apud Conradum Wishoff 1738 Digital version available
Petri Artedi Renovati pars I. et II.[-V.]; i.e. Bibliotheca et philosophia ichthyologica / cura Johannis Julii Walbaumii. Artedi, Peter 3564 Impensis Ant. Ferdin. Roese 1788-1793 Digital version available
Petri Artedi Synonymia piscium graeca et latina emendata, aucta atque illustrata sive historia piscium naturalis et literaria ab Aristotelis usque aevo ad seculum 13 deducta duce synonymia piscium Petri Artedi : accedit disputatio de veterum scriptorum hippopotamo : cum tabulis in aere expressis 3 / auctore Joh. Gottl. Schneider. Artedi, Peter 3565 impensis officinae librariae Weidmannianae 1789 Digital version available
Peter Artedi : a bicentenary memoir / written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnberg ; translated by W. E. Harlock. Lönnberg, Einar 3567 Almqvist & Wiksell 1905 Digital version available
Dissertationis academicæ de præstantia orbis Sviogothici, partem priorem, suffragante amplissimo reg. Athen. Upsal. senatu philosophico / præside ... Petro Ekerman ... ad diem VI. Junii, anni MDCCXLVII ... publico bonorum examini modeste submittit Carolus Renmarck, Jac. F. Westro-Botniensis ; [forord af] Carl Linnæus. Ekerman, Petrus 3570 s. n. 1747 Digital version available
Pan apum, eller Afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung och vax : ingifven til k. vetenskaps academien, såsom svar på dess fråga, angående bi-skötsel / af Johan Otto Hagström ... Hagström, Johan Otto 3572 tryckt hos direct. Lars Salvius 1768 Digital version available
Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre werck, den del af mina älskade landsmän til tjenst, som antingen sjelfwa förglömt, eller nu först skulle åstunda den wetenskap utöfwa / [Erik Halenius]. Halenius, Erik. 3573 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum eller Resa til Heliga landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl. maj:ts befallning / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik 3577 trykt på Lars Salvii kåstnad 1757 Digital version available
Friedrich Hasselquists ... Reise nach Palästina in den Jahren von 1749 bis 1752 / auf Befehl Ihro Majestät der Königinn von Schweden herausgegeben von Carl Linnäus ; aus dem Schwedischen. Hasselquist, Fredrik 3581 verlegts Johann Christian Koppe 1762 Digital version available
Voyages and travels in the Levant; in the years 1749, 50, 51, 52 : containing observations in natural history, physick, agriculture, and commerce: particularly on the Holy Land, and the natural history of the scriptures / written originally in th Swedish language, by the Late Frederick Hasselquist, M.D. fellow of the Royal Societies of Upsal and Stockholm ; published, by order of Her Present Majesty the Queen of Sweden, by Charles Linnæus, physician to the King of Sweden, professor of botany at Upsal, and member of all the learned societies in Europe. Hasselquist, Fredrik 3582 printed for L. Davis and C. Reymers, opposite Gray's-Inn-Gate, Holborn, printers to the Royal Society MDCCLXVI. 1766. Digital version available
Voyages dans le Levant, dans les années 1749,50,51 & 52 : Contenant des observations sur l'historie naturelle, la médicine, l'agriculture & le commerce, & particulierement sur l'historie naturelle de la Terre Sainte / Par Frédéric Hasselquist ... ; Publ. par ordre du Roi de Suède, par Charles Linnaeus ... ; Traduits de l'allemand par M.***. Hasselquist, Fredrik 3583 chez Saugrain le jeune 1769 Digital version available
Dr. Fred. Hasselquist's Reize naar Palestina, of het H. Land ... / In twee deelen, met fraaije koperen plaaten versierd. In 't licht gegeven, door ... Carolus Linnæus. Hasselquist, Friedrich 3584 by Jacobus Loveringh 1771 Digital version available