Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The "Critica Botanica" of Linnæus / translated by Arthur Hort ; revised by M.L. Green ; with an introduction by Arthur W. Hill. Linné, Carl von 3919 printed for the Ray Society 1938 Digital version available
Linnés disputationer : en översikt utgiven med anslag från längmanska kulturfonden / av Gustaf Drake. Linné, Carl von Drake, Gustaf. 4194 Nässjö-Tryckeriet 1939 Digital version available
Fyra skrifter / illustrerade av Harald Sallberg ; [red. af Arvid Hj. Uggla] ; Nordiska bibliofilsällskapet. Linné, Carl von 3925 P. A. Norstedt & Söner 1939 Digital version available
Carl Linnæus : ein grosses Leben aus dem Barock / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4368 Goverts 1940 Digital version available
Promotionsformulär använt av Carolus Linnæus vid medicine doktorspromotion den 31 oktober 1754 / [red. Arvid Hj. Uggla]. Uggla, Arvid Hjalmar Linné, Carl von 4426 Almqvist & Wiksell 1941 Digital version available
Carl Linné le roi des fleurs / Knut Hagberg ; traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Hagberg, Knut 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Carl Linnæus : ein grosses Leben aus dem Barock / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 3120aqa Claassen & Goverts 1946 Digital version available
Ett linnéanskt rarissimum : den ursprungliga upplagan av Linnæi Wästgöta-resa. Bryk, Felix 4468 Almqvist & Wiksell 1947 Digital version available
I Skåne med Linné : en resa tvåhundra år senare / av Alf Henrikson och Birger Lundquist. Henrikson, Alf. 3899 Bonnier 1949 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 3120k Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 4406 Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Linné als Sexualist : Auszüge aus Linnés unveröffentlichten Vorlesungen, die sich auf die psychopathia sexualis beziehen / 1. [zsgest. und] eingeleitet von Felix Bryk. Bryk, Felix Linné, Carl von 4356 s.n 1951 Digital version available
Carl Linnæus : den linneanska traditionen / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / redaktör: Arvid Hj. Uggla ; Svenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet. Linné, Carl von 3931 Geber 1953 Digital version available
The prince of botanists Carl Linnæus / by Norah Gourlie. Gourlie, Norah. 4348 Witherby 1953 Digital version available
Tre tal / Carl von Linné ; utg. av Arvid Hj. Uggla. Linné, Carl von 4198 Almqvist & Wiksell/Gebers 1954 Digital version available
Skrifter / Carl Linnæus ; i urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von Hagberg, Knut 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Linné : Lefnadsteckning / af Th. M. Fries ; Personregister utarbetad av Hans Krook. Fries, Theodor Magnus 4535 Almqvist & Wiksell 1956 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 : faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 : faksimiledition efter 1747 års originalupplaga / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available