Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Three prefaces on Linnaeus and Robert Brown / by William T. Stearn. Stearn, William Thomas Linné, Carl von Brown, Robert. 4204 J. Cramer 1962 Digital version available
Från skånska resa till Skånes flora / Sven Snogerup och Matz Jörgensen. Linné, Carl von 4230 Lunds Botaniska Förening 2000 Digital version available
Index to scientific names of organisms cited in the Linnaean dissertations : together with a synoptic bibliography of the dissertations and a concordance for selected editions / Robert W. Kiger, Charlotte A. Tancin, Gavin D.R. Bridson. Bridson, Gavin Douglas Ruthven Kiger, Robert William Linné, Carl von Tancin, Charlotte A. 4233 Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University 1999 Digital version available
Lund på Linnés tid / Matz Jörgensen. Jörgensen, Matz 4234 Historiska media i samarbete med Kulturen i Lund 1999 Digital version available
I Linnés hjulspår runt Skåne / Sven Snogerup, Matz Jörgensen. Snogerup, Sven. 4236 Atlantis 1997 Digital version available
Proceedings of the centenary and bicentenary congress of biology, Singapore, December 2-9, 1958 : papers delivered in the University of Malaya in commemoration of the works of Darwin, Wallace and Linnaeus / ed. by R.D. Purchon. Purchon, R. D. Linné, Carl von 4254 University of Malaya Press 1960 Digital version available
Systematics of to-day : proceedings of a symposium held at the University of Uppsala in commemoration of the 250th anniversary of the birth of Carolus Linnaeus / ed. by Olov Hedberg. Hedberg, Olov. Linné, Carl von 4255 Lundequist ;Otto Harrassowitz 1958 Digital version available
Linné som myrforskare : summary: Linnæus as a paludologist / av G. Einar du Rietz. Du Rietz , G. Einar 4259 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Carl Linné le roi des fleurs / Knut Hagberg ; traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Hagberg, Knut 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Karl von Linné : Festrede gehalten anlässlich der Linné-Feier der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien am 24. Mai 1907 / von Rich. v. Wettstein. Wettstein, Richard von. 4267 Selbstverlag des Verfassers 1907 Digital version available
Nemesis divina / utg. av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von 4299 Bonniers 1968 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; med kommentar och efterskrift utgiven av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4300 Natur och kultur 1960 Digital version available
Skrifter / Carl Linnæus ; i urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von Hagberg, Knut 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4303 Forum 1980 Digital version available
A tour in Lapland / [by] Carl Linnaeus. Linné, Carl von 4313 Arno Press 1971 Digital version available
Linnés skånska resa : berättad 250 år senare / Ove Torgny. Torgny, Ove. 4315 Wahlström & Widstrand 1999 Digital version available
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available
Linné i Västergötland : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Dagboken över Linnés resa på Öland 1741 : utgiven efter handskriften / av Sigurd Fries under medverkan av tolv studerande vid Institutionen för Svenska inom Umeå Universitet 1971. Fries, Sigurd. Linné, Carl von 4318 Institutionen för Nordiska Språk 1998 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa. Linné, Carl von 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available