Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Systematics of to-day : proceedings of a symposium held at the University of Uppsala in commemoration of the 250th anniversary of the birth of Carolus Linnaeus / ed. by Olov Hedberg. Hedberg, Olov. Linné, Carl von 4255 Lundequist ;Otto Harrassowitz 1958 Digital version available
Linné som myrforskare : summary: Linnæus as a paludologist / av G. Einar du Rietz. Du Rietz , G. Einar 4259 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Carl Linné le roi des fleurs / Knut Hagberg ; traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Hagberg, Knut 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Karl von Linné : Festrede gehalten anlässlich der Linné-Feier der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien am 24. Mai 1907 / von Rich. v. Wettstein. Wettstein, Richard von. 4267 Selbstverlag des Verfassers 1907 Digital version available
Nemesis divina / utg. av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von 4299 Bonniers 1968 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; med kommentar och efterskrift utgiven av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4300 Natur och kultur 1960 Digital version available
Skrifter / Carl Linnæus ; i urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von Hagberg, Knut 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4303 Forum 1980 Digital version available
A tour in Lapland / [by] Carl Linnaeus. Linné, Carl von 4313 Arno Press 1971 Digital version available
Linnés skånska resa : berättad 250 år senare / Ove Torgny. Torgny, Ove. 4315 Wahlström & Widstrand 1999 Digital version available
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available
Linné i Västergötland : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Dagboken över Linnés resa på Öland 1741 : utgiven efter handskriften / av Sigurd Fries under medverkan av tolv studerande vid Institutionen för Svenska inom Umeå Universitet 1971. Fries, Sigurd. Linné, Carl von 4318 Institutionen för Nordiska Språk 1998 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa. Linné, Carl von 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 ... / red. av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow ; ill. av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von 4326 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa : förrättad 1741 / utg. och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4328 Natur och Kultur 1969 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 : faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen / utgivare: John Kroon. Linné, Carl von 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa : förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Hagberg, Knut Linné, Carl von 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available
Ur Lapplandsresan ; Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné. Linné, Carl von 4337 Bonnier 1980 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741 / utgiven och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4341 Natur och kultur 1974 Digital version available