Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Hallenborgs Anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa. Hallenborg, Carl 4432 Berlingska Boktr. 1913 Digital version available
Mantissa plantarum : 1767 & 1771 / Carl Linnaeus ; with an introduction by William T. Stearn. Linné, Carl von 4447 J. Cramer 1961 Digital version available
Species plantarum : a facsimile of the first edition 1753 / 1-2. Carl Linnaeus. Linné, Carl von 4452 The Ray Society 1957-1959 Digital version available
Sponsalia Plantarum, eller, Blomstrens Biläger / under Carl Linnæi inseende utgifvit uti et academiskt snilleprof på latin, och nu på svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom. Linné, Carl von Wahlbom, Johan Gustav 4453 Rediviva 1971 Digital version available
Indelning i ört-riket efter Systema naturae / Carl von Linné ; på svenska öfversatt af Johan J. Haartman, och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13. uppl. af Systemet. Linné, Carl von 4454 Rediviva 1976 Digital version available
Svensk flora = Flora Svecica / redaktion Gunnar Broberg ... [et al.] ; utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet. Linné, Carl von Broberg, Gunnar 4455 Forum 1986 Digital version available
Örtabok 1725 / utgiven av Svenska Läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Linné, Carl von 4456 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
The calendar of flora, Swedish and English : made in the year 1755 / [Benjamin Stillingfleet]. Stillingfleet, Benjamin 4458 printed for the author and sold by R. and J. Dodsley ... and S. Baker 1761 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus : issued in commemoration of the 250th anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus, 1707-1778. Linné, Carl von 4461 Sandbergs Bokhandel 1957 Digital version available
Ett linnéanskt rarissimum : den ursprungliga upplagan av Linnæi Wästgöta-resa. Bryk, Felix 4468 Almqvist & Wiksell 1947 Digital version available
Bibliotheca Linnæana : works by or relating to Carolus Linnæus, his predecessors, contemporaries and pupils with sequels : from the library of Emil Lindell. Lindell, Emil. Linné, Carl von 4472 Smålandspostens Bogtr. 1932-1933 Digital version available
Linnaeana / compiled by G. A. Rudolph and Evan Williams. Linné, Carl von Rudolph, G. A. Williams, Evan 4473 Kansas State University Library 1970 Digital version available
Caroli Linnæi ... Bibliotheca botanica : recensens libros plus mille de plantis huc usque editos, secundum Systema auctorum naturale in classes, ordines, genera & species dispositos, additis editionis loco, tempore, forma, lingua, &c. cum explicatione Fundamentorum botanicorum pars prima. Linné, Carl von 4478 Werner Fritsch 1968 Digital version available
Linnej, ego zhizn' i trudy / E. G. Bobrov ; Akad. Nauk SSSR. Botaničeskij Institut. Bobrov, Evgenij Grigor'evič 4480 Izdtel'stvo Akademii Nauk SSSR 1957 Digital version available
A catalog of an exhibition commemorating the 250th anniversary of the birth of Carolus Linnaeus 1707-1957 and the 200th anniversary of the issue of the Systema Naturae, 10th edition, 1758-1958 / by Thomas R. Buckman. Buckman, Thomas R. 4493 University of Kansas Libraries 1957 Digital version available
Christina : en roman om Carl von Linnés mor / Ingrid Wallerström. Wallerström, Ingrid. 4521 Settern 1980 Digital version available
Hammarby och Oxford : linneanska och engelska essayer / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4529 Natur och Kultur 1958 Digital version available
Arvet från Newton och Linné : vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider : Statens historiska Museum, april-augusti 1962 = The heritage from Newton and Linnæus, scientific links between England and Sweden in bygone times / utställning arrangerad av/exhibition arranged by The Royal Society ... [et al.]. Linné, Carl von Newton, Isaac. 4530 Almqvist & Wiksell 1962 Digital version available
Linné : Lefnadsteckning / af Th. M. Fries ; Personregister utarbetad av Hans Krook. Fries, Theodor Magnus 4535 Almqvist & Wiksell 1956 Digital version available
The Linnaeus tradition and our time. Hammarskjöld, Dag. 4549 Norstedt 1957 Digital version available