Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Karl von Linné Festrede gehalten anlässlich der Linné-Feier der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien am 24. Mai 1907 von Rich. v. Wettstein Wettstein Richard von 4267 Selbstverlag des Verfassers 1907 Digital version available
Nemesis divina utg. av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj Linné Carl von 1707-1778 4299 Bonniers 1968 Digital version available
Nemesis divina Carl von Linnémed kommentar och efterskrift utgiven av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4300 Natur och kultur 1960 Digital version available
Skrifter Carl Linnæusi urval av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 Hagberg... 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Linné i Dalarna Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 4303 Forum 1980 Digital version available
A ¤tour in Lapland [by] Carl Linnaeus Linné Carl von 1707-1778 4313 Arno Press 1971 Digital version available
Linnés skånska resa berättad 250 år senare Ove Torgny Torgny Ove 4315 Wahlström & Widstrand 1999 Digital version available
Linné i Skåne Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available
Linné i Västergötland Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Dagboken över Linnés resa på Öland 1741 utgiven efter handskriften av Sigurd Fries under medverkan av tolv studerande vid Institutionen för Svenska inom Umeå Universitet 1971 Fries Sigurd Linné Carl von... 4318 Institutionen för Nordiska Språk 1998 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa Linné Carl von 1707-1778 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 ... red. av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydowill. av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4326 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa förrättad 1741 utg. och kommenterad av Bertil Molde efterskrift av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4328 Natur och Kultur 1969 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen utgivare: John Kroon Linné Carl von 1707-1778 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa förrättad 1749 redigerad och med inledning av Knut Hagberg Hagberg Knut 1900-1975 Linné... 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available
Ur LapplandsresanUr Skånska resanOm undran inför naturenUr Nemesis divinaVaria Carl von Linné Linné Carl von 1707-1778 4337 Bonnier 1980 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741 utgiven och kommenterad av Bertil Moldeefterskrift av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4341 Natur och kultur 1974 Digital version available
Carl Linnæi ... ölandska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. redigerad av Carl-Otto von Sydowillustrerad av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4342 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och Gotländska Resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. med åtskillige figurer redigerad av Carl-Otto von Sydowillustrerad av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4344 Wahlström & Widstrand 1962 Digital version available
The ¤prince of botanists Carl Linnæus by Norah Gourlie Gourlie Norah 4348 Witherby 1953 Digital version available