Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Anmärkningar öfver boskapssjukan uti Vivarais ... BOISSIER DE LA CROIX DE SAUVAGES, François, 1706-1767. 3598 Tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Grifte- tal ofver valborne Herrn Herr Carl von Linne [the Younger] ... hallet i Upsala Domkyrka den 30 November 1783, da den a svards-sidan utgangna von Linneiska attens skoldemarke sonderslogs. SCHULZ VON SCHULZENHEIM, David. 3846 Tryckt hos directeuren Johan Edman 1784 Digital version available
Tal, vid deras Kongl. Majesteters hoga narvaro, hallit uti Upsala, pa stora carolinska larosalen den 25 Septemb. 1759. Och pa allernadigsta befallning utgifvit. LINNAEUS, Carl. 2054 Tryckt i Kongl. Akad. Boktryckeriet 1759 Digital version available
Academisk afhandling om blomstrens honings-hus, under ... Carl von Linnes inseende, utgifven af Birger Marten Hall ... LINNAEUS, Carl 2211 Tryckt i for detta Holmeriska Tryckeriet 1778 Digital version available
En fraga, som altid forestalles de naturkunniga, da det heter: Hwartil duger det? (Cui Bono?) ... under ... Carl Linnaei ofwerwaro ... ofwersatt af Christopher El. Gedner ... LINNAEUS, Carl 1697 Tryckt pa Lars Salvii 1753 Digital version available
Plantae esculentae patriae, eller wara inlandska ateliga waxter ... under ... Carl Linnaei inseende ... framstaldte af Johan Hiorth ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1655 Tryckt pa Lars Salvii 1752 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrän år 1751 til år 1756 ... Utgifven ... af Carl Linnaeus. LOFLING, Peter. 3588 Tryckt p� Direct. Lars Salvii 1758 Digital version available
Flora oeconomica, eller hushalls nyttan af de i Sverige, wilat waxande orter ... under ... Carl Linnaei inseende ... utgifven af Elias Aspelin ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1497 Tryckt p� Lars Salvii 1749 Digital version available
Archiaterns ... Carl Linnaei Berattelse om the inhemska waxter, som i brist af sad Kunna anwandas til brod- och matredning ... LINNAEUS, Carl 548 Tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium florae, eller blomster-almanach, med Medicinsta Facultetens tilstånd under Kiddarens och Archiaterns Herr Doct. Carl Linnaei inseende utgifwit på�Latin wid Kongl. Academien i Upsala, i et Academiskt snille prof, och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wårmelånning. År 1756. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1906 Tryckt utl Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Herr archiaterns och riddarers D. Caroli Linnaei indelning i Ort-riket, efter Systema naturae pa Swenska ofwersatt af Johan J. Haartman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 53 Trykt hos Lars Salvius 1753 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palaestinum eller Resa til Heliga landet förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier ... / utgifven af Carl Linnaeus. HASSELQUIST, Fredrik, 1722-1752. 3577 Trykt p� Lars Salvii k�stnad 1757 Digital version available
Caroli Linnaei opera hactenus inedita. Flora Dalekarlica. Ad verba Linnaei, propria manu scripta, accuratissime expressam curavit et commentationibus adjectis edidit Edwaldus Ahrling. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 249 Typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Caroli Linnaei ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliae, in auditorio Carolino Majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinae professionem regiam & ordinariam susciperet.���Title�Caroli Linnaei ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliae, in auditorio Carolino Majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinae professionem regiam & ordinariam susciperet.���Title�Caroli Linnaei ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliae, in auditorio Carolino Majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinae professionem regiam & ordinariam susciperet.���Title�Caroli Linnaei ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1354 Typis Academ. Reg. Upsaliensis 1741 Digital version available
Botanosophiae verioris brevis ciagraphia ... accedit ob argumenti analogiam, Epicrisis in ... Linnaei ... Systema Plantarum Sexuale, et huic superstructam Methodum Botanicam, &c; Botanosophiae verioris brevis ciagraphia ... SIEGESBECK, Johann Georg. 622 Typis Academiae 1737 Digital version available
Caroli Linnaei ... Disquisitio de quaestione ... proposita: Sexum plantarum argumentis et experimentis novis, praeter adhuc jam cognita, vel corroborare, vel impugnare, praemissa expositione historica et physica omnium plantae partium, quae aliquid ad foecundationem et perfectionem seminis et fructus conferre creduntur ...; Caroli Linaae ... Disquisitio de quaestione ... LINNAEUS, Carl 2115 Typis Academiae Scientiarum 1760 Digital version available
Genera animalium. Ex editione duodecima Systematis Naturae illustrissim. Car. a. Linne. In usus Academicos. LINNAEUS, Carl 90 Typis Academicis 1771 Digital version available
Flora Oxoniensis, exhibens plantas in agro Oxoniensi ... SIBTHORP, John, 1758-1796. 3965 Typis Academicus 1794 Digital version available
Observationes botanicae circa systema vegetabilium divi a Linne, Gottingae 1784 editum, quibus accedit just ae in manes Linneanos pietatis specimen. Auctore Andrea Dahl ... DAHL, Andreas, 1751-1789. 590 Typis Aulae Regiae Typographi N. Molleri & Filii 1787 Digital version available
Dissertatio medica de varia febrium intermittentium curatione, quam, cons. exp. Fac. Med. Ups. praeside, viro illustri, generosissimo D. D. Carolo a Linne ... In Audit. Carol. Maj. D. II. Dec. 1771. Horis a. & p. m. solitis. Exhibet Petrus C. Tillaeus, vestmannus, auctor. LINNAEUS, Carl 2411 Typis Edmannianis 1771 Digital version available