Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnéporträtt : supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) / förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskow. BESKOW, Ingegerd Tullberg, 1887-. 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnées födelse : å Universitetets vägnar / af Tycho Tullberg. TULLBERG, Tycho, 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement A (1978). Förteckning över nyfunna Linnéporträtt (sedan 1967), nr.712-801 samt tillägg till tidigare nr. / [By] Margaret Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4677 s.n 1978 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement B (1980), Nytillkomna Linnéporträtt sedan hösten 1978, nr.802-872 samt tillägg till tidigare nr. / Karin Beskow Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4678 Uppsala Universitet? 1980 Digital version available
Linnés Hammarby : ett blommande kulturarv. MANKTELOW, Mariette. 4542 BTJ tryck 2001 Digital version available
Linnés Hammarby : vägvisare. SERNANDER, Rutger, 1866-1944. 4392 Almqvist & Wiksells 1936 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala / bildhäftet redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla. WALLIN, Sigurd, 1882-1968. 4860 Almqvist & Wiksells 1963 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala / bildhäftet redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla. WALLIN, Sigurd, 1882-1968. 4616 Almqvist & Wiksells 1949 Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1016 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Linnés Sävja. STRANDELL, Birger, 1901-1993. 4579 Lions Club Uppsala/S�vja s.d Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen / utgifven af M. B. Swederus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3551 Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes Avium 1757 / Svensk översättning av C.A. Brolén ; inledning och kommentar av Einar Lönnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4043 Almqvist & Wiksells 1935 Digital version available
Linnés bildspråk : några anteckningar / av Jöran Sahlgren. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 38 Carl Bloms Boktryckeri 1924 Digital version available
Linnés botaniska trädgård och dess återställande : föredrag i trädgården den 9 Juni 1922. FÖRBERG, Elof, 1851-1923. 4413 1922? Digital version available
Linnés brudkammare = The bridal chambers of Linnaeus. SNOEIJS, Pauline, 1956- 1956-. 3972 Art�a F�rlag AB 2007 Digital version available
Linnés dröm om svenskt te blev aldrig verklighet. MAURIS, Vernon. 4520 Tea Centre of Stockholm 2006 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket [1748, 1751-1752] med understöd af Svenska staten för Uppsala Universitet / utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3553 A.-B. Akad. Bokhandeln; R. Friedl�nder & Sohn 1913 Digital version available
Linnés historiska landskap. MANKTELOW, Mariette. 4566 s.n 2012 Digital version available
Linnés sprak och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius, Sixten Belfrage, Sigurd Fries och Jöran Sahlgren ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. ABENIUS, Margit, 1899-. 3896 Bokf�rlaget Prisma 1971 Digital version available