Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Flora oeconomica.
Title:
Flora oeconomica : eller Hushålls-nyttan af de i Sverige, wildt wäxande örter / under Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, ån 1748, pålatin och nu påmodersmålet utgifwen af Elias Aspelin.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
tryckt på Lars Salvii egen kostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
83, [1] pages ; 19 cm (8o)
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Botany Economic botany Sweden.
Plants Sweden Economic resources.
Botany Economic botany Sweden. local
Botany. fast (OCoLC)fst00836869
Plants Economic resources Sweden. local
Plants. fast (OCoLC)fst01065823
Dissertations. local
Additional author(s):
Aspelin, Elias,
1721-1795.
Banks, Joseph,
1743-1820
Salvius, Lars,
1706-1773
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
000130529
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Flora oeconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Sverige, wildt wäxande örter ... under ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, ån 1748, på latin och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin ..
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
tryckt på Lars Salvii egen kostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
83, [1] pages ; 19 cm
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Botany Economic botany Sweden.
Plants Sweden Economic resources.
Dissertations. Local
Additional author(s):
Aspelin, Elias,
1721-1795.
Banks, Joseph,
1743-1820
Salvius, Lars.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
018076215
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Aspelin, Elias
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Flora oeconomica, eller Hushålls-Nyttan af de i Swerige, wildt wäxande Örter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. Archiaterns, Med. och Bot. Professorens ... Herr Doct. Carl Linnæi / inseende uti et Academiskt Prof, år 1748, på Latin och nu på Modersmålet utgifwen af Elias Aspelin.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
tryckt på Lars Salvii egen kostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
83 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Proveniens eks. 1: H. v. Lingen (stempel)
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20230829001623.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
LINNÉ, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Flora oeconomica, eller hushalls nyttan af de i Sverige, wilat waxande orter ... under ... Carl Linnaei inseende ... utgifven af Elias Aspelin ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497.

Edition details

Publisher:
Tryckt p� Lars Salvii
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
83, [1] p.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Botany
Sweden
Applied botany and crop science
Additional author(s):
ASPELIN, Elias, 1721-1795.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
C25824
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:

Title details

Author:
LINNAEUS, Carl.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Flora oeconomica, eller hushalls nyttan af de i Sverige, wildt waxande orter ... under ... Carl Linnaei inseende ... utgifven af Elias Aspelin ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497.

Edition details

Publisher:
Tryckt pa Lars Salvii
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
pp. 83, [1].
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Horticulture
Gardens
Additional author(s):
ASPELIN, Elias, 1721-1795.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
C28273
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Flora oeconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Swerige, wildt wåxande örter ... under ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin, och nu på modersmålet utgifiven af Elias Aspelin ...
Varying title form:
Linnaeus dissertations 2.
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
Tryckt på Lars Salvii egen kostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
83, [1] p. ; 20 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
NHM GENERAL - Bookplate of Basil Soulsby on front endpaper.
Title history:
Language notes:
In Swedish, translated from Latin.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Aspelin, Elias,
1721-1795.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9931152902081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Index of Latin names p. 68-71. Index of Swedish names p. 72-74. General register p. 75-83.
Soulsby no. 1490, 1279/13, 1282/17, 1283/17, 1324/3, 1325/3,1329/1-10, 1330/24
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
NHM GENERAL - Presented by Basil H. Soulsby. 15.iv.1929. Kr. 25.
NHM BOTANY - A correction has been made in ink to p. 48, no. 709.
NHM GENERAL - Bound 27.ii.1930. 8/6.
NHM BOTANY - Item 3 in vol. 2 of a 4 vol. set, bound in green three quarters leather.
LINNLINK
1 4
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Flora oeconomica.
Title:
Flora oeconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Swerige, wildt wäxande örter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin, : och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. ... Stockholm, tryckt på Lars Salvii egen kostnad, 1749.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
(Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
84 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Fraktur
Växjö: Dedikation till gymnasiebiblioteket i Växjö av Carl Magnus Agrell (ex.2)
Frakturstil
Översättning från latin.
Samb. med förf. Indelning i ört-riket, efter Systema naturæ (1753)
Contents notes:
Provenance:
Växjö: D. Berzelius; M. Forsander; Johan Forsander (ex.1) ; Schjerfbeck; Carl Magnus Agrell, Uppsala, 1788 (ex.2) Lin1: Proveniens: Tiburtz Tiburtius Ex. A: And: Wilh: F(?)ernell ; stämpel: K. Vetenskaps Akademiens Bibliotek Karl-Erik Åberg Carl Hammelin ; Jonas Rydin Ormesberga juni 1804 ; J. Pontén Ex. 2: Gustav Oxenstierna
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
S KBKATALOG1955 (KB/Kat55/1239912269)
Etnobotanik https://id.kb.se/term/sao/Etnobotanik sao
Botanik Sverige sao
Örtaböcker Sverige sao
Ethnobotany
Og Nyttoväxter https://id.kb.se/term/sao/Nyttov%C3%A4xter sao
Lin2 Botanik: floror: europeiska
Lin2 Botanik -- Floror -- Europeiska
Additional author(s):
Aspelin, Elias,
1721-1795
Additional corporate author(s):
Kungl. Vetenskapsakademien
Additional title(s):
OPAC identifier:
2413295
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Lin1: Exemplaret är interfolierat, med handskrivna anteckningar
H Ex. A: Okända, delvis oläsliga ägarstämplar på titelbladet
H Ex. B: Bortrivet hörn på titelbladet
Uka Ex. 3: interfoliated, manuscript annotations, on the upper paste-down endpaper "John Jac. Hedrén, Ups. 1792
Växjö: Samtida mönstrat pappersband (defekt) (ex.1) ; Samtida marmorerat pappersband (ex.2)
H Ex. A: Pappärm med senare överdrag av blått papper, handskriven titel på ryggen
H Ex. B: Senare inbindning (1900-tal)
Lin2 Brunt sprängt halvskinnband med blindtryck och sprängt papper ; hylletikett: 31.
Uka Ex. 3: stained paper binding
Uka Ex. 4: Brunt halvskinnband med sprängt papper, blindtryck på ryggen och sprängda snitt.

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Flora oeconomica.
Title:
Flora oeconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Swerige, wildt wäxande örter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin, och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. ... Stockholm, tryckt på Lars Salvii egen kostnad, 1749.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
(Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
84 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Fraktur
Växjö: Dedikation till gymnasiebiblioteket i Växjö av Carl Magnus Agrell (ex.2)
Digitaliserat exemplar
Fritt tillgänglig via Internet
Contents notes:
Provenance:
Växjö: D. Berzelius; M. Forsander; Johan Forsander (ex.1) ; Schjerfbeck; Carl Magnus Agrell, Uppsala, 1788 (ex.2) Lin1: Proveniens: Tiburtz Tiburtius
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Etnobotanik https://id.kb.se/term/sao/Etnobotanik sao
Botanik Sverige sao
Örtaböcker Sverige sao
Ethnobotany
Additional author(s):
Aspelin, Elias,
1721-1795
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
17629852
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Digitalt faksimil och elektronisk text Stockholm Kungliga biblioteket 2015
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lin1: Exemplaret är interfolierat, med handskrivna anteckningar
Växjö: Samtida mönstrat pappersband (defekt) (ex.1) ; Samtida marmorerat pappersband (ex.2)
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Flora œconomica.
Title:
Flora oeconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Swerige, wildt wäxande örter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin, : och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. ... Stockholm, tryckt på Lars Salvii egen kostnad, 1749.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1497

Edition details

Publisher:
(Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1749
Edition:
Physical description:
84 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Fraktur
Växjö: Dedikation till gymnasiebiblioteket i Växjö av Carl Magnus Agrell (ex.2)
Contents notes:
Provenance:
Växjö: D. Berzelius; M. Forsander; Johan Forsander (ex.1) ; Schjerfbeck; Carl Magnus Agrell, Uppsala, 1788 (ex.2) Lin1: Proveniens: Tiburtz Tiburtius Ex. 2: Gustav Oxenstierna
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Etnobotanik sao
Botanik Sverige sao
Örtaböcker Sverige sao
Additional author(s):
Aspelin, Elias,
1721-1795
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
991017478429707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Lin1: Exemplaret är interfolierat, med handskrivna anteckningar
Uka Ex. 3: interfoliated, manuscript annotations, on the upper paste-down endpaper "John Jac. Hedrén, Ups. 1792
Växjö: Samtida mönstrat pappersband (defekt) (ex.1) ; Samtida marmorerat pappersband (ex.2)
Uka Ex. 3: stained paper binding
Uka Ex. 4: Brunt halvskinnband med sprängt papper, blindtryck på ryggen och sprängda snitt.