Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
En fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: hwartil duger det? : (Cui bono?) / Först framstäld och beswarad i en disputation på latin, under kongl. maj:ts archiater ... Carl Linnæi öfwerwaro, den 21. octob. år 1752 ; Men nu, efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1697

Edition details

Publisher:
tryckt på Lars Salvii kostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1753
Edition:
Physical description:
32 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Gedner, Christopher
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20220818125424.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
LINNE201507 dnl LOCAL
Partner logo

Title details

Author:
LINNAEUS, Carl
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
En fraga, som altid forestalles de naturkunniga, da det heter: Hwartil duger det? (Cui Bono?) ... under ... Carl Linnaei ofwerwaro ... ofwersatt af Christopher El. Gedner ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1697.

Edition details

Publisher:
Tryckt pa Lars Salvii
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1753
Edition:
Physical description:
pp. 32.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Prov. ''E Bibl.Linn.propria.1784.J.E.Smith'',''BL.58''. A few corrections.
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Natural History/Conservation.
Natural history.
Additional author(s):
GEDNER, Christophorus.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
C26157
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
En Fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: Hwartil duger det? (Cui bono?). Först framstäld och beswarad i en disputation på Latin, under ... Carl Linnaei Öfwerwaro, den 21 Octob. år 1752. Men nu efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner
Varying title form:
En Fråga Cui bono?
Soulsby no.:
Soulsby no. 1697

Edition details

Publisher:
Tryckt på Lars Salvii kostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1753
Edition:
Physical description:
32 p. ; 19 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Gedner, Christopher Eliasson,
1730-1773
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9931265202081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
NHM GENERAL - Björck & Börjesson. No. 409. 29.vi.1925.
NHM GENERAL - Bound 27.ii.1930. 8/8.
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Cui bono?
Title:
En fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: hwartil duger det? /Cui bono?/ Först framstäld och beswarad i en disputation på latin, under kongl. maj:ts archiater ... Carl Linnæi öfwerwaro, den 21. octob. år 1752. Men nu, efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner. Fierdhundrensis. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. 1753.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1697

Edition details

Publisher:
(Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1753
Edition:
Physical description:
32 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish, sw, e

Notes

General notes:
Fraktur
Digitaliserat exemplar
Fritt tillgänglig via Internet
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Naturvetenskap https://id.kb.se/term/sao/Naturvetenskap sao
Science
Additional author(s):
Gedner, Christopher,
1730-73
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
17382191
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Digitalt faksimil och elektronisk text Stockholm Kungliga biblioteket 2015
Rättigheter för Litteraturbankens texter http://litteraturbanken.se/om/rattigheter
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Cui bono?
Title:
En fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: hwartil duger det? /Cui bono?/ Först framstäld och beswarad i en disputation på latin, under kongl. maj:ts archiater ... Carl Linnæi öfwerwaro, den 21. octob. år 1752. : Men nu, efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner. Fierdhundrensis. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. 1753.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1697

Edition details

Publisher:
(Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1753
Edition:
Physical description:
32 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish, sw, e

Notes

General notes:
Fraktur
Sammanbunden med Sparrman, Åminnelse-tal öfver...Ekeberg, 1790.
Frakturstil
Översättning från latin.
Finns digitaliserad, tas ej fram
Contents notes:
Provenance:
Ex. A-B: Stämpel: K. Vetenskaps Akademiens Bibliotek Proveniens: H. v. Lingen (34251)
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Naturvetenskap https://id.kb.se/term/sao/Naturvetenskap sao
Science
Lin2 Naturvetenskap -- Allmän
Lin2 Naturvetenskap -- Allmän, br.
Additional author(s):
Gedner, Christopher,
1730-73
Additional corporate author(s):
Kungl. Vetenskapsakademien
Additional title(s):
OPAC identifier:
2413275
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
H Ex. A-B: Senare omslag av grått papper med handskriven titel på framsidan
L Ex. 2 defekt. Innehåller endast s. 1-16
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Cui bono?
Title:
En fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: hwartil duger det? /Cui bono?/ Först framstäld och beswarad i en disputation på latin, under kongl. maj:ts archiater ... Carl Linnæi öfwerwaro, den 21. octob. år 1752. : Men nu, efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner. Fierdhundrensis. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. 1753.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1697

Edition details

Publisher:
(Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1753
Edition:
Physical description:
32 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Fraktur
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Naturvetenskap sao
Additional author(s):
Gedner, Christopher,
1730-73
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
vtls001833600
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: