Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Dissertatio de materia medica in regno lapideo, quam consent nobiliss et exper. Fac. Medic. in Reg. Acad. Upsaliensi, praeside ... Carolo Linnaeo ... subjicit ... Johannes Lindhult ... LINNAEUS, Carl 1663 Excudit L.M. Hojer 1752 Digital version available
Demonstrationes plantarum in Horto Upsaliensi MDCCLIII, quas consentiente experient. Facult. Medica praeside ... Carolo Linnaeo ... proponit Johannes Christ. Hojer ... LINNAEUS, Carl 1758 Excudit Laur. M. Hojer 1753 Digital version available
Specimen academicum, sistens miracula insectorum, quod consent. ampliss. Facult. Medica in Regia Academia Upsal., sub praesidio ... Caroli Linnaei ... submittit Gabriel Emanuel Avelin ... LINNAEUS, Carl 1722 Excudit Laur. Magn. Hojer 1752 Digital version available
Dissertatio medico botanica, sistens Rhabarbarum, quam consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub praesidio ... Caroli Linnaei ... sistit Samuel Ziervogel ... LINNAEUS, Carl. 1686 Excudit Laur. Magn.Hojer 1752 Digital version available
Noctiluca marina, quam consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub praesidio ... Caroli Linnaei ... sistit Carolus Frid[ericus] Adler ... LINNAEUS, Carl. 1673 Excudit Laur.Magn. Hojer 1752 Digital version available
Quaestio historico naturalis, Cui Bono? Quam brevitter solutam, consensu experientiss. Facult. medicae in illustri Academia Upsaliensi, praeside ... Carolo Linnaeo ... offert Christophorus Gedner ... LINNAEUS, Carl 1691 Excudit Laur.Magn. Hojer 1752 Digital version available
An introduction to the science of botany, chiefly extracted from the works of Linnaeus; to which are added, several new tables and notes, and a life of the author. Fourth edition, corrected and enlarged, by James Lee, son ... to the author. LEE, James 1715-95. 462 F. C. and J. Rivington 1810 Digital version available
Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen ... HOUTTUYN, Martin. 73 F. Houttuyn 1761-1762 Digital version available
Vie de Linné, rédigeé sur les documens autographes laissés par ce grand homme, et suivie de l'analyse de sa correspondance avec les principaux naturalistes de son époque / par A. L. A. Fée. FÉE, Antoine Laurent Apollinaire, 1789-1874. 2680 F.G. Levrault ; Treuttel et Wurtz 1832 Digital version available
Flower-calender [sic] / Carl von Linné ; illustrated by Kaj Beckman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4056 Fabel 1963 Digital version available
Linné : lefnadsteckning / af Th. M. Fries. FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 2840 Fahlcrantz 1903 Digital version available
L'equilibrio della natura / Carlo Linneo. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4560 Feltrinelli 1982 Digital version available
Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller : ett bidrag till Linnés hundraåriga minne. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2768a Finska Litteratur-Sallskapets tryckeri 1878 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 994 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2757 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskap-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Nagra af de i Sverige befintliga Linneanska handskrifterna kritiskt skarskadade. Akademisk afhandling som med samtycke af Vidberomda Philosophiska Facultetens i Upsala ... [23] Jan 1878. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2a Fr. Berling 1878 Digital version available
The compleat naturalist : a life of Linnaeus / Wilfrid Blunt ; introduction by William T. Stearn. BLUNT, Wilfrid, 1901-1987. 4028 Frances Lincoln 2001 Digital version available
Carl Linnaeus : pioneer of modern botany / by Alice Dickinson. DICKINSON, Alice. 4017 Franklin Watts 1967 Digital version available
En allmän svensk naturstudie- och planteringsdag : på blomsterkonungens födelsedag. LINDBERG, E. J. 2988 F�rfattarens F�rlag 1915 Digital version available