Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (968 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Diaeta acidularis, quam, consens. experient. Facult. Medicae in Reg. Academia Upsaliensi, praeside viro nobilissimo atque experientiss. Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... pubblicae eruditor. censurae submittit ... Ericus Vigelius, Dalekarlus, In Audit. Carol. Maj. Die XVIII. Febr. Anni MDCCLXI. LINNAEUS, Carl. 2151 s.n 1761 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, S.P.D. Carolus Linnaeus ... promotor in solemni inauguratione medica die XIX Junii celebranda Upsaliae MDCCLVIII. LINNAEUS, Carl 2006 s.n 1763 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement A (1978). Förteckning över nyfunna Linnéporträtt (sedan 1967), nr.712-801 samt tillägg till tidigare nr. / [By] Margaret Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4677 s.n 1978 Digital version available
Caroli Linnaei ... Systema naturae in quo proponuntur naturae regna tria fecundum. Classes, ordines, genera & species. LINNAEUS, Carl. 48 sumptibus Michaelis-Antonii David 1744 Digital version available
Joh. Eberh. Ferber ... Hortus agerumensis, exhibens plantas saltem rariores, exoticas & officinales quas horto proprio intulit secundum methodum Linnaei sexualem digestus; Joh.Eberh. Ferber... Hortus agerumensis, exhibens... FERBER, Johan Eberhard, 1678-1761. 340 typis Petri G. Nystrom 1739 Digital version available
Carl Linnaei ... Wästgöta-Resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 218 uplagd p� Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Brev från Johan Otto Hagström, Provincial Medicus i Östergötland, till Kongl. Collegium Medicum, åren 1755-1785. Hagström, Johan Otto, 1716 -1792 1716-1792. 4080 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1993 Digital version available
Wälborne Herr Archiater--" : Johan Otto Hagströms brev till Abraham Bäck, 1747-1791. HAGSTRöM, Johan Otto, 1716 - 1792 1716-1792. 4081 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1997 Digital version available