Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnaeus, 1707-1778. Hillhouse, William, 1850-1910. 2873 1907 Digital version available
Linné om resor i allmänhet, hans ungdomsfärder, särskildt de till Lappland och Dalarne. Leiden och Hartekamp. Linnés senare resor : till Öland-Gottland och Skåne ; hans skildringskonst Lindfors, Axel Otto 225 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Inbjudning till den högtidlighet hvarmed tvȧhundraårsminnet af Carl von Linnés födelse kommer att firas af Universitetets Rektor (Seved Ribbing). Bifogad skrift : die Vesicarius-Gruppe der Gattung Rumex : (Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Afd.2. Bd.2. N: r.14. 2 pls.) / Von Sv. Murbeck. Murbeck, Svante Samuel 1859- 2907 Håkan Ohlsson 1907 Digital version available
Ad memoriam Caroli Linnaei bisecularem celebrandam a.d. VIII Calendas Junias MCMVII Regia Academia Scientiarum Suecica [Latin poem in Sapphics by] / R. Törnebladh. Törnebladh, Henrik Ragnar 2934 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse s°asom Naturforskare och Läkare : Skildringer utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien i anledning af tv°ahundra°arsdagen af Linnés födelse. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. Linné, Carl von, 1707-1778... 2923 1907 Digital version available
Carl von Linné : Föredrag hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid den 30 april 1907, &c. Elfving, Fredrik, 1854-1942 2880a 1907 Digital version available
Drag ur Linnés botaniska forskning, &c. Rosander, Henrik Andreas, 1873- 2895a 1907 Digital version available
Psyke : tidskrift för psykologisk forskning. Årg. II / butgifven af Sydney Alrutz ... [et al.] Alrutz, Sydney Gustaf Louis Reinhold, 1868-1925 215 Albert Bonniers Förlag 1907 Digital version available
En blå bok : aflämnad till vederbörande och utgörande kommentar till "Svarta fanor" / August Strindberg. Strindberg, August, 1849-1912. 2929a 1907 Digital version available
Carl von Linné : tvåhundraårsminnet. 1707 23/5 1907 : [In verse. Begins: O, Carl von Linné! Ditt tvåhundraårsminne uppgår!]. W-N., E. 2940 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
The Upsala Celebrations : the Swedish celebration of the two hundredth anniversary of the birth of Linnaeus, May 23, 1707. Poulton, Edward Bagnall, 1856-1943. 2907a 1907 Digital version available
Linné om Småland : några utdrag ur hans skrifter / Carl von Linné ; [edited by Axel Ramm] Linné, Carl von, 1707-1778 29 W. Zachrisson 1907 Digital version available
Carl Linnaeus "Botanisternas Furste", &c. Erikson, Johan, 1862-1938 2883 Björok & Börjesson 1907 Digital version available
Carl von Linné : in memoriam. 3680 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa : förrättad 1741 / Carl von Linné ; [edited by Dr. C. W. Forsstrand] Linné, Carl von, 1707-1778. 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available
Kantat vid K. Vetenskapsakademiens Minnesfest öfver Carl von Linné den 25 Maj 1907 / (Musiken komponerad af Karl Valentin.) ; [Words by G. R. i.e. M. G. Retzius, and with his MS. dedication to James Carleton Young, August 1, 1907.]. Retzius, Gustaf, 1842-1919. 2926 1907 Digital version available
Linnélitteratur Hesselman, Henrik, b.1874 3684 1907 Digital version available
Till Linnés Minne att sjungas vid Svenska Läkar-Sällskapets Linnéfest d. 14 Maj, 1907 / [Words by C. G. S. i.e. C. G. Santesson]. Santesson, C. G. 1862-1939 2929 Isaac Marcus 1907 Digital version available
Carl von Linné : 23 mai 1707-10 januar 1778 ;and, Carl von Linnés farmaceutiske afhandlinger [1741-1776]. Wille, Johan Nordal Fischer, 1858- 999b 1907 Digital version available
Zur Zweihundertjahrfeier des Geburtstages von Karl von Linné am 23.-25. Mai 1907. 2868a 1907.] Digital version available