Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906 5864 Albert Bonnier 1908 Digital version available
Ett och annat om Linnæa borealis / af Th. M. Fries Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 293a Almqvist & Wiksell 1908 Digital version available
Ein ungedruckter Linnébrief : [to Johann Ammann (1707-1741), "ex Musaeo Cliffort.", May 20, 1737] Winkler, H. 2549a 1908 Digital version available
Linnæus Suringar, Jan Valckenier 2959 1908 Digital version available
Die Linnéliteratur des Jubiläums jahres 1907, &c. Winkler, H. 2960 1908 Digital version available
Om Linné som hygieniker. Almquist, Ernst Bernhard. 2948 1908 Digital version available
Resebref / af Oscar Levertin Levertin, Oscar, 1862-1906 226a Albert Bonnier 1908 Digital version available
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906 2864a Albert Bonnier 1908 Digital version available
Præludia sponsaliorum plantarum, in quibus physiologia earum explicatur, sexus demonstratur, modus generationis detergitur, nec non summa plantarum cum animalibus analogia concluditur. Upsal. 1729 / Caroli Linnaei ; [with notes by Th. M. Fries] Linné, Carl von, 1707-1778 232 Almqvist & Wiksell 1908 Digital version available
Om Linné som hygieniker. Almquist, Ernst Bernhard. 1000 1908 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2989a 1908, 1916, 1917. Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2993 1908, 1916, 1917. Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2957a 1908, 1916, 1917. Digital version available
Linnaeus's Flora Anglica / [transcribed by W.R. Clarke ; introductory note by James Britten] Linné, Carl von, 1707-1778 1809a 1909 Digital version available
Carl von Linné als Geolog / von A. G. Nathorst Nathorst, A. G. 1850-1921. 1032 Gustav Fischer 1909 Digital version available
Två veterinärhistoriska Studier ; 1. Till Minnet af Carl von Linné på 200-årsdagen af hans födelse ; 2. Peter Hernqvist och Sven Adolf Norling. Tal vid aftäckandet af deras minnesvård å Brogården i Skara. Schoug, Ernst Hjalmar Teodor, 1838-1930. 2968 1910 Digital version available
Värend och Virdarna, &c. Palmgren, C. M. 2967a 1910 Digital version available
Linné's botaniske Prælectiones privatissimaæ paa Hammarby 1770 / utgit efter M. Vahl's referat ved J. Holmboe. Linné, Carl von, 1707-1778 3552 1910 Digital version available
Högtidstal vid Kungl. Vetenskapsakademiens minnesfest den 25 maj 1907. Linné. Mörner, Karl Axel Hampus, Count. 2971 1910 Digital version available
Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés Tid, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2967 1910 Digital version available