Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Lännetär : album utgifvet af Vestfinska Afdelningen. VI. 2756 1877 Digital version available
Nordisk Månadskrift för förnuftstro och praktisk Kristendom / Utgifven af A. F. Åkerberg. 1064a 1877- Digital version available
Michelia : commentarium mycologicum Fungos in primis Italicos Vol. I & II / illustrans curante P.A. Saccardo. Saccardo, P A. 2521b 1877-82 Digital version available
Tal vid hundraårs-festen öfver Linné (10 januari 1878), &c. Malm, August Wilhelm, 1821-1882. 2775 D.F. Bonnier 1878 Digital version available
Om naturens lif : Inbjudningsskrift till den fest med hvilken kongl. universitet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitetets rektor [C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve, 1824-1917 2781 Ed. Berling 1878 Digital version available
Om <Linnaea borealis> L. : en jemnförande biologisk, morfologisk och anatomisk undersökning / af V. B. Wittrock Wittrock, Veit Brecher, 1839-1914. 289b 1878 Digital version available
Vid Naturvetenskapliga Studentsällskapets Fest till Carl von Linnés minne den 10 Januari 1878 = [Poem in nine verses by Tycho Tullberg, beginning Till fjerran stränder längesen hon nått.] 2775a 1878 Digital version available
Tilläggsblad No. 1 till Tidskrift för Hemmet. 20. de Årg. 2772a 1878 Digital version available
Till den Minnesfest öfver Carl von Linné som Wexjö Högre Elementarläroverk kommer att fira å Läroverkets Sollennitetsaal, Carlsdagen den 28 Januari 1878 / inbjuder vördsamt H.S. Cederschiöld Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900. 2787 Edv. Ljungström 1878 Digital version available
Linnéliteratur Sundström, Carl Rudolf, 1841-1884. 26a P.A. Nordstedt & Söner 1878 Digital version available
Carl v. Linnés Vistande i Lund och Bref till E. G. Lidbeck [Oct. 20, 1747--6 May, 1760] : Inbjudningsskrift till den Minnesfest öfver Carl von Linné . . . den 10 Januari 1878 / [Af Gustaf Ljunggren.]. Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 1878 Digital version available
Carl von Linné i Smålands nation : anteckningar Lindal, Per Johan, 1844-1890. 2772 J. Thimgren 1878 Digital version available
Carl Linnæi resa till Lappland 1732 / Några skizzer af Axel N. Lundström Lundström, Axel Nicolaus, 1847-1906. 195 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina / Utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Fries, Elias 1794-1878. 1065 1878 Digital version available
Några af de i Sverige befintliga Linnéanska handskrifterna, kritiskt skärskådade : Akademisk afhandling, Upsala / Ewäld Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888 2a s.n 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademien sammankomst den 10 Januari 1878 / Af P. H. Malmsten d. v. Praeses. Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Svedmark, Lennart Eugène 2782 1878 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Carl Linnaei resa till Lappland 1732 / Några skizzer / af Axel N. Lundström Lundström, Axel Nicolaus, 1847-1906. 194 Lundequistska Bokhandeln 1878.] Digital version available
Om Linnæa borealis L. : en jemnförande biologisk, morfologisk och anatomisk undersökning / af V. B. Wittrock Wittrock, Veit Brecher, 1839-1914. 289c Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878] Digital version available