Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linné : [Biographical sketch.]. Smith, Sophus Birket. 2742 1869 Digital version available
Linnaeana : [a sketch of the Life of Linnaeus] Dohrn, C. A. 1806-1892. 2739 1869-1872 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 2744a 1870-71 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 3155a 1870-71 Digital version available
Barometric plants / Robert Tucker. Tucker, Robert. 279d Taylor & Co. 1871 Digital version available
Om vigiliæ plantarum Lin. : akademisk afhandling ... till offentlig granskning framställes af Fredrik Wilhelm Åmark ... den 22 Maj 1872 Åmark, Fredrik Wilhelm, 1843- 439g Bergström & Lindroth 1872 Digital version available
Hygiea : medicinsk och Farmaceutisk Månadsskrift. Bd. 34, no 7. Juli 1872. 2747 1872 Digital version available
Tankar om bränwinet / af Carl v. Linné och C. W. Hufeland. Linné, Carl von, 1707-1778 959 1872 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken : Academisk Afhandling. Afdeln I. Ährling, Ewald, 1837-1888 37 Abr. Bohlin 1872 Digital version available
Epistolae Burmannorum ad amicos : ou, Collection de lettres inédites de quelques membres de la famille Burman [1663-1825] / publiée par J.G. Burman Becker. Burman family 2483a Imprimeur: E.C. Löser 1873 Digital version available
Carolus Linnaeus : ein Lebensbild, mit Bildniss und Handschrift Gistel, Johannes, 1809-1873 2748 J.D. Sauerländer 1873 Digital version available
Caroli Linnaei opera hactenus inedita Flora Dalekarlica : ad verba Linnaei, propria manu scripta, accuratissisme expressam / curavit et commentationibus adjectis edidit Ewaldus Ährling. Linné, Carl von, 1707-1778. 249 Typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné. (Tal hållet den 16 November 1872 vid en minnesfest öfver Linné, gifven af Jonköpings högre Elementarläroverks studerande ungdom. Inkomsten öfverlemnades till Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm såsom bidrag till minnesvarden öfver Linné.) / Af J.E. Zetterstedt, &c. Zetterstedt, Johan Emanuel, 1828-1880. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available
Boksamling. I., Carl v. Linnés Skånska resa / Carl von Linné ; utgifven af de ... Förening Linné, Carl von, 1707-1778 211 C.W.K. Gleerup 1874 Digital version available
Årsskrift. Årg. 1. 2532b 1874 Digital version available
Numismatiska Meddelanden. vol. 1; 17, del. 1, Hft. 1-4. 3393 1874, 1905-1906. Digital version available
Numismatiska Meddelanden. vol. 1; 17, del. 1, Hft. 1-4. 3389 1874, 1905-1906. Digital version available
Carl Linnaei, ... Skånska resa : på höga öfverhetens befallning, förrättad år 1749 ... / utgifven af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening ; [with an extract from the 1884 preface of Martin J. J. Weibull, and a miniature reproduction of the Roslin portrait of Linnaeus]. Linné, Carl von, 1707-1778 211a C. W. K. Gleerup 1874-1907 Digital version available
Beretning om Studentermødet, 1875 / udgiven på den Norske Reisebestyrelses Foranstaltning af Alb. Brock og Nordahl Rolfsen. Brock, Albert. Rolfsen, Nordahl. 2753a H. Aschehoug & Co. 1875 Digital version available