Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Fridlysta vildmarker : Skildringar och historier från Sverges nationalparker. Forsslund, Karl Erik, 1872-1941 2986c Wahlström & Widstrand 1915 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles [1775] / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3343 1915 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles [1775] / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3344 1915 Digital version available
En allmän svensk naturstudie - och planteringsdag : På Blomster-konungens [Carl Linnaeus] födelsedag, .... (Rättelse.) Lindberg, E. J. 2988 1915 Digital version available
Jacob Georg Agardh : Minneteckning föredragen på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1916.(Tryckta Skrifter) Eriksson, Jakob, 1848-1931 2990a 1916 Digital version available
An unpublished letter [from Frederik Allamand] to Linné [dated November 3, 1770] / by B. Daydon Jackson. Jackson, Benjamin Daydon, 1846-1927 2558 1916 Digital version available
Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem Birger, Selim Birger Gothard, 1879-1931. 2990 Centraltryckeriet 1916 Digital version available
Om alströmerska brevsamlingen i Upsala Universitets Bibliotek. Brolén, Carl Axel, 1845-1908 2921 Edv. Berling 1917 Digital version available
Det stora Svitjod : essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser. Arne, Ture Algot Johansson, 1879- 2992 Hugo Geber 1917 Digital version available
Overraskelser fra "Abeteoriens" og Udviklingslaerens omrande Breitung, Amand 1256b 1917 Digital version available
Idyllernas bok / av Anders Österling Österling, Anders, 1884- 215* Albert Bonnier 1917 Digital version available
Kilian Stobaeus [1690-1742] och hans lärjungar [Sven Lagerbring, Carl Linnaeus, Nils Retzius, & Nils Rosén von Rosenstein, &c]. Fürst, Carl M. 1854-1935 2998 1918 Digital version available
Vår flagga och våra historiska minnesdagar Cederblom, Harald, 1865- 993b Nationalförlaget 1918 Digital version available
Mannen som lärde svenskarne äta potatis. Apropà vàrena stora potatisodlingskampanj = [Linnæus and Jones Alströmer on the cultivation of potatoes.]. Parker, Jon. 897a 1918 Digital version available
En unik Svensk målning på Linnées Hammarby / av August Hahr Hahr, August, b.1868 3001 1918 Digital version available
Socialt arbete och biologiens lagar / av Ernst Almquist Almquist, Ernst Bernhard. 177a P.A. Norstedt & Söner 1918 Digital version available
Dikter Sundelöf, Wilhelm. 2984 Eastern Printing Co. 1918 Digital version available
Carl von Linné. Hans personlighet och livsgärning / Med förord av ... Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa Hildegard Augusta, 1875- 2995 1918 Digital version available
Upplysningstidens romantik : den mystiskt sentimentala strömningen i Svensk litteratur. Lamm, Martin, 1880- 3004b Hugo Geber 1918, 1920. Digital version available
Linné-studier. I, Okända ungdomsskrifter av Carl Linné / av Felix Bryk. Bryk, Felix, 1882-1957. 8* Klemmings Antikvariat 1919 Digital version available