Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné : Ett tvåhundraårsminne, &c. Elfving, Fredrik, 1854-1942 2881 1907 Digital version available
Carl Linnaeus "Botanisternas Furste", &c. Erikson, Johan, 1862-1938 2883 Björok & Börjesson 1907 Digital version available
Carl von Linné : zum Andenken an die 200ste. Wiederkehr seines Geburtstages ... Fries, Klas Robert Elias. 2886 W. Engelmann 1907 Digital version available
Linné : [a biographical sketch]. Fries, Klas Robert Elias 2888 Hugo Geber 1907 Digital version available
I centenari di Linneo e di Buffon. Gaffuri, Cesare. 2889a 1907 Digital version available
Linné : [a biographical sketch]. Fries, Klas Robert Elias. 2889 Hugo Geber 1924 Digital version available
Historiska barn : berättelser om barn från alla tider och länder, som gjort sig minnesvärda genom lärdom, konstnärsskao, martyrskap, skaldskap, lidande, fromhet arbetsamhet och mod ... / öfversättning från franskan. Masson, Michel, 1800-1883. 2890a A. Berndtson 1907 Digital version available
Zum Gedächtnis Karl von Linnés. Heilborn, Adolf, 1873-1941 2893a 1907 Digital version available
Drag ur Linnés botaniska forskning, &c. Rosander, Henrik Andreas, 1873- 2895a 1907 Digital version available
Carl von Linné. 23/5 1707 - 23/5 1907 : ett tvåhundraårsminne Hesselman, Henrik, b.1874 2896 1907] Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C.A.M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928. 2903a Almqvist & Wiksells Boktrykkeri 1907 Digital version available
Några Linné-studier / af A. O. Lindfors Lindfors, Axel Otto 2903 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Inbjudning till den högtidlighet hvarmed tvȧhundraårsminnet af Carl von Linnés födelse kommer att firas af Universitetets Rektor (Seved Ribbing). Bifogad skrift : die Vesicarius-Gruppe der Gattung Rumex : (Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Afd.2. Bd.2. N: r.14. 2 pls.) / Von Sv. Murbeck. Murbeck, Svante Samuel 1859- 2907 Håkan Ohlsson 1907 Digital version available
The Upsala Celebrations : the Swedish celebration of the two hundredth anniversary of the birth of Linnaeus, May 23, 1707. Poulton, Edward Bagnall, 1856-1943. 2907a 1907 Digital version available
Redogörelse för Läsåret 1906-07. 2909 1907 Digital version available
Carolus Linnaeus : een en ander over zijne beteekenis, vooral ten opzichte van hot soortsbegrip : Rede ter herdenking van zijn 200 sten geboortsdag / uitgesproken te Haarlem op den 23 sten Mei 1907 door J.P. Letsy Letsy, J. P. 2911 1907 Digital version available
Linneo en España : homenaje á Linneo en su segundo centenario, 1707-1907. 2919 1907 Digital version available
Om alströmerska brevsamlingen i Upsala Universitets Bibliotek. Brolén, Carl Axel, 1845-1908 2921 Edv. Berling 1917 Digital version available
Carl von Linné och läran om ryggradsdjuren ... Lönnberg, Einar, 1865- 2923a 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse s°asom Naturforskare och Läkare : Skildringer utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien i anledning af tv°ahundra°arsdagen af Linnés födelse. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. Linné, Carl von, 1707-1778... 2923 1907 Digital version available