Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Iter Dalekarlicum jussu et impensis ... Nicolai Reuterholmi ... institutum per Dalekarlicam Sveciae provinciam quoad orientalem Alpinam et occidentalem partem observationibus constans geographicis, physicis, mineralogicis, botanicis, zoologicis, domesticis et oeconomicis, quotidie collectis a mense Julii die 3 ad Augusti d. 17 anni 1734 / Caroli Linnaei Linné, Carl von, 1707-1778 187 P. A. Norstedt & Söners Förlag 1889 Digital version available
Iter ad fodinas & officinas metallicas Westmanniae & Dalekarliae susceptum anno 1733 / Caroli Linnaei Linné, Carl von, 1707-1778 183a P. A. Norstedt & Söners Förlag 1889 Digital version available
Ny Pharmaceutisk Tidende. Aarg. 21, Nr. 1-13. Jan. 10 - Juni 27, 1889 / Redigeret af ... E.A. Petersen. 879c 1889 Digital version available
Från natur och folklif : Berättelser och kulturskildringar / Af O. Funcke, E.L-d, N. Fries. Funcke, Otto L-d, E. Fries, N. 2820 1890 Digital version available
Eira : Tidskrift för Helso- och Sjukvœrd. Årg. 14 / Utgifvare: D:r E.W. Wretlind. Eira 2156a A.L. Norman 1890 Digital version available
Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741 : med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer / Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Studier öfver skottbyggnaden hos <Linnæa borealis> L. / af Rutger Sernander. Sernander, Rutger, 1866-1944 290b 1891 Digital version available
Hemlandsvännens Illustrationsalbum. No. 7. 1891 2826 Hemlandsvännen Tryckeri 1891 Digital version available
On the portraits of Linnaeus : presidential address by William Carruthers to the Linnean Society of London, May 24, 1889. Carruthers, William, 1830-1922. 3264 1891 Digital version available
Beskrifvande förteckning på en samling målningar, skulpturer ... tillhöriga Herr L. O. Smith, hvilka komma att å auktion försäljas ... den 13 Maj 1891 ... Stockholm, &c. Smith, Lars Olsson, 1836-1913. 2825 1891 Digital version available
Till Jul. Strödda ungdomsrim ... Tengberg, John. 2826a Looström & Komp 1891 Digital version available
Vid Linné-monumentets aftäckning i Chikago den 23 maj 1891 / af A.U. Bååth Bååth, Albrecht Ulrik 2822 1891.] Digital version available
Förteckning öfver ... Joh. Arv. Afzelius's efterlemnade samling af Böcker, Kartor, Snäckor, Sigiller, Sigillstampar m.m. i Historia, Botanik, Naturvetenskap, Trädgårdsskötsel, Resor ... hvilken kommer att försäljas å Stockholms Bokauktionskammare ... den 21 maj [1892], &c. 3670 J. W. Holm 1892 Digital version available
Thebuskens införande i Sverige 1763 : Två bref af Carl von Linné [to Captain Carl Gustaf Ekeberg (1716-1784), Upsala, den 18 Augusti & den 17 Sept., 1763]. Ekeberg, Carl Gustav, 1716-1784. 2539a 1893 Digital version available
Sång till frihetens staty ... Magnus Elmblad : Samt dikter af signaturen skoglar eller Richard Lundeblom. Lundeblom, Richard. 2827a 1893 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 1893-98 Digital version available
Linné i Chicago / [Av H. Wieselgren]. Christian Erikssons Linné i Art Institute, Chicago. Dit skänkt af P.S. Peterson af Rosehill. Eriksson, Christian. 2829 1894 Digital version available
Stora Svenska män ... I. Karl von Linné / [By E.C. Risberg.] Andra upplagan. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730a 1894 Digital version available
Linnaea or Obolaria? / by Otto Kuntze ; [with a further note by] B. Daydon.Jackson. Kuntze, Otto, 1843-1907 291 1894 Digital version available
Ett originalbref af Linné [to Baron J. Fr. Preis. Sept. 22, 1752 / edited with notes by T. W. i.e. J. T. Westrin]. Linné, Carl von, 1707-1778 2540 1894 Digital version available