Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Specimen inaugurale, sistens medicamenta graveolentia sub præsidio ... Caroli Linnæi ... submittit Jonas Theodor. Fagræus Linné Carl von 1707-1778 2001 Excud. L. M. Höjer 1758 Digital version available
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm Åke 4627 LundequistOtto Harrassowitz 1957 Digital version available
Speculum Linnæanum, sive Zoologiæ Linnæanæ illustratio, genus omne accurate explicans, repræsentansque species maxime notabiles eleganter sculptas et depictas Speculum Linnæanum, or Linnæan Zoology, containing a complete illustration of the zoological part of the Systema Naturæ of Linnæus singulæ tabulæ adjicitur character specificus Línnæanus, nec non descriptio plenior et uberior in lingua Latina et Anglica auctore Georgio Shaw ... figuras effinxit Jacobus Sowerby Shaw George 1751-1813 149 typis J. Davis 1790 Digital version available
Sphingum Europaearum Larvae, quotquot adhuc innotuerunt, ad Linnaeorum, Fabriciorum et Viennensium inprimis Catalogos systematicos recensitae cum tabulis aeneis quatuordecim Die ¤Europaeischen Schwaermerraupen nach den systematischen Verzeichnissen eines Linné, Fabricius und vorzuiglich der Wienerischen Naturforscher, Lateinisch und Teutsch, in vierzehen erleuchteten und unerleuchteten Kupfern aufgestellt von Heinrich Wilhelm Bergstraesser Bergsträsser Heinrich Wilhelm 1707-1778 103c im Verlage des Verfassers 1782 Digital version available
Sponsalia Plantarum, eller, Blomstrens Biläger under Carl Linnæi inseende utgifvit uti et academiskt snilleprof på latin, och nu på svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom Linné Carl von 1707-1778 Wahlbom... 4453 Rediviva 1971 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller Blomsterens bilåger med Medicinska Facultetens bifall, under Kongl. Archiaterns Herr D. Carl Linnæi inseende, utgifvit uti et academiskt snille-prof på latin vid Kongl. Akademien i Upsala år 1746. d. 11. Junii och nu på svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom Linné Carl von 1707-1778 1454 tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Sponsalia plantarum, quæ, cum consensu ... sub præsidio ... Caroli Linnæaei ... speciminis academici loco, publico bonorum examini submittit Johannes Gustavus Wahlbom ... Linné Carl von 1707-1778 1447 typis Laurentii Salvii 1746 Digital version available
Stenbrohult i forntid och nutid II Bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné under redaktion av Gotth. Virdestam Virdestam Gotthard 1893-1937 Linné... 3058 Smålandspostens Boktryckeri 1923 Digital version available
Stirpium præcipuarum littoris et agri Nicæensis Enumeràtio methodica cum clencho aliquot Animalium ejusdem maris a Carolo Allionio ... Allioni Carlo 1728-1804 637c ad ripam Augustinorumapud Claudium-Joannem-Baptistam Bauche ... 1757 Digital version available
Stora svenska män 1 tecknade för folket af en Sweriges dotter [Emilie Charlotta Risberg] Risberg Emilie 1815-1890 Linné... 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Storm-väders-fogelen beskrifven af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 1145 1745 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken af Ewald Ährling Ährling Ewald 1707-1778 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Studies in Linnaean method and nomenclature John Lewis Heller Heller John Lewis 1906- 3898 P. Lang cop. 1983 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ editum a Carolo a Linné Linné Carl von 1707-1778 574 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ editum a Carolo a Linné Linné Carl von 1707-1778 3835 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ editum a Carolo a Linné Linné Carl von 1707-1778 502 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Surinamensia Grilliana ... Præside ... D:n Doct. Carolo Linnæo ...curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius ... D. XVIII. Junii. Anni MDCCXLIIX Linné Carl von 1707-1778 1486 typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Surinamensia grilliana præside D. D. Car. Linnæo proposita a Petro Sundio ... Upsaliae 1748, Junii 18 Linné Carl von 1707-1778 1489 1787 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762 Bergman Torbern Olof 1735-1784 Lerche... 568 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762 Bergman Torbern Olof 1735-1784 Lerche... 1199 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available