Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Collegium medicum : om sättet att tillhopa gå : sexualföreläsningar / av Carl von Linné. Linné, Carl von 4417 Zinderman 1969 Digital version available
Collegium medicum : om sättet att tillhopa gå : sexualföreläsningar / av Carl von Linné. Linné, Carl von 4416 Zinderman 1969 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Gullander, Bertil 3935 Forum 1969 Digital version available
Auctores botanici / in dissertatione propositi, quam sub præsidio Caroli Linnæi ad publicum examen defert Augustinus Loo. Linné, Carl von 4059 Rediviva 1970 Digital version available
Linnaeana / compiled by G. A. Rudolph and Evan Williams. Linné, Carl von Rudolph, G. A. Williams, Evan 4473 Kansas State University Library 1970 Digital version available
Linné på Öland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från ölandska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra trykta arbeten, avhandlingar, brev m. m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3940 Nordstedt & Söner 1970 Digital version available
Lachesis and Nemesis : Four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnæus / by K. Rob. V. Wikman. Wikman, K. Rob. V. 3916 Almqvist & Wiksell 1970 Digital version available
Karl Linnej : 1707-1778 / E. G. Bobrov ; Akademiâ nauk SSSR. Bobrov, Evgenij Grigor'evič 4354 Izdatel'stvo "Nauka". Leningradskoe Otdelenie 1970 Digital version available
Angår oss Linné? / Hans Krook. Krook, Hans 3903 Rabén & Sjögren 1971 Digital version available
A tour in Lapland / [by] Carl Linnaeus. Linné, Carl von 4313 Arno Press 1971 Digital version available
Flora oeconomica eller Hushållsnyttan af de i Swerige Wildt Wäxande Örter / under Carl Linnæi inseende uti et academiskt prof, år 1748 på latin, och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Linné, Carl von Aspelin, Elias 4429 Rediviva 1971 Digital version available
Linnaeus and the linnaeans : the spreading of their ideas in systematic botany, 1735-1789 / Frans A. Stafleu. Stafleu, Frans Antonie. 4031 published by A. Oosthoek's uitgeversmaatschappij n.v. for the International Association for Plant Taxonomy 1971 Digital version available
Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författerskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utg. av Sigurd Fries. Abenius, Margit. 3896 Prisma 1971 Digital version available
Sponsalia Plantarum, eller, Blomstrens Biläger / under Carl Linnæi inseende utgifvit uti et academiskt snilleprof på latin, och nu på svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom. Linné, Carl von Wahlbom, Johan Gustav 4453 Rediviva 1971 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammenställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3939 Nordstedt & Söner 1971 Digital version available
Linné i Västergötland : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Synopsis methodica stirpium Britannicarum / John Ray. Flora Anglica ; Carl Linnaeus ; facsimiles with an introduction by William T. Stearn. Ray, John Linné, Carl von Stearn, William T. 4061 Ray Society 1973 Digital version available
A Linnaean keepsake : issued to commemorate the opening of the Strandell collection of Linnaeana at the Hunt Botanical Library, Carnegie-Mellon University. Linné, Carl von 3902 Hunt Botanical Library 1973 Digital version available
Vägen till Linné / av Birger Strandell. Strandell, Birger 4401 Bokvännerna 1974 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741 / utgiven och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4341 Natur och kultur 1974 Digital version available